Digitální učební materiály - DUMY

Zveřejnění pomůcek vytvořených v rámci projektu EU peníze školám
Úvod do studia informatiky, konfigurace počítače
MS Excel 2007
Počítačová grafika - úpravy fotografií

Počítačová grafika – vše v ZIP archovu (autor: V Šauer – sauer@gympolicka.cz) – soubory ZIP chybí

Geografie planetární, geologie, geografická terénní exkurze
Biologie člověka