Základy společenských věd

Cílem předmětů občanská nauka (na nižším stupni) a ZSV (na vyšším stupni) je vést studenty k porozumění sobě samému i druhým, občanské samostatnosti a odpovědnosti, uvažování o veřejných záležitostech, kritickému myšlení. Zahrnují oblasti jako je právo, trh práce, ekonomiku, mezinárodní vztahy, filozofii nebo religionistiku.