Chemie

Na nižším gymnáziu žáci získávají poznatky o složení látek a chemických principech. Na vyšším gymnáziu pak studenti dostávají ucelený přehled o jednotlivých chemických oborech.

Pomocí problémově orientovaných úloh se u studentů snažíme rozvíjet přírodovědně-technické myšlení. Teoretická výuka je dále obohacena o praktická cvičení v plně vybavené moderní laboratoři. Součástí výuky jsou exkurze na odborná pracoviště a besedy s odborníky. Spolupracujeme s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice, se kterou naši studenti vypracovávají své soutěžní projekty. Na základní výuku navazuje chemie profesní (2 h týdně ve 3. ročníku a septimě, 3 h týdně ve 4. ročníku a oktávě) a dvouhodinový seminář.