Dějepis

V historii se zaměřujeme na dějiny českého národa v evropském kontextu, poznatky se snažíme aplikovat do současnosti.

Napomáháme utváření etických hodnot a zdravého vlastenectví. V profesním dějepise v posledních dvou ročnících opouštíme ve výkladu moderních dějin chronologický výklad. Samozřejmostí jsou besedy s renomovanými historiky, exkurze, výstavy. Spolupracujeme s Terezínskou iniciativou, s Post Bellum, Ústavem pro studium totalitních režimů, Příběhy bezpráví, nebo festivalem Jeden svět.