Dějepis

V historii se zaměřujeme na dějiny českého národa v evropském kontextu, poznatky se snažíme aplikovat do současnosti.