Maturitní zkouška

Přehled zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 ke stažení.

Témata ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023      4.A      oktáva  

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2022/2023 ke stažení.

Seznam literatury – šablona pro školní rok 2022/2023   ke stažení.

Zásady hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 ke stažení (bude doplněno před zahájením MZ).

Informace na oficiálních stránkách maturitní zkloušky   https://maturita.cermat.cz

Odkaz na platnou maturitní vyhlášku

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 ke stažení.

Seznam standardizovaných zkoušek, kterými je možné nahradit zkoušku z cizího jazyka ke stažení.

Harmonogram konce školního roku 2022/2023 pro maturitní ročníky:

1. prosince 2022 – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce

31. března 2023 – nejzazší termín pro odevzdání seznamu 20 literárních děl a písemné žádosti o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

25. 4. 2023 – uzavření klasifikace za 2. pololetí

28. 4. 2023 – vydání ročníkových vysvědčení, podrobné informace a časový harmonogram ústních MZ, poslední zvonění

8. – 12. 5. 2023 – volno k přípravě na konání zkoušky – „svatý týden“

Didaktické testy

2. května 2023 od 8:00 – didaktický test z matematiky

2. května 2023 od 13:30 – didaktický test z anglického jazyka

3. května 2023 od 8:00 – didaktický test z českého jazyka a literatury

4. května 2023 od 8:00 – didaktický test z matematiky rozšiřující

4. května 2023 od 13:00 – didaktické testy z druhého cizího jazyka 

Písemné práce

3. dubna 2023 od 8:00 – písemná práce z českého jazyka

4. dubna 2023 od 8:00 – písemná práce z anglického jazyka

5. dubna 2023 od 8:00 – písemná práce z německého jazyka a z ruského jazyka

Ústní maturitní zkoušky

22. až 25. května 2023 –  shodně pro třídu 4.A i 8.P

Předpokládaný termín pro předávání maturitního vysvědčení pro třídy 4.A a 8.P je 2. 6. 2023.

Pravidla písemné práce z ČJL

jedna písemná práce (výběr ze 4 až 6 zadání)

rozsah minimálně 250 slov

nutno dodržet téma a slohový útvar

časový limit na vlastní práci 140 minut

povolené pomůcky – pravidla českého pravopisu

Pravidla písemné práce z CJ

jedna písemná práce na jednotné zadání

rozsah 200 až 250 slov

časový limit 90 minut

povolené pomůcky – překladový slovník