Maturitní zkouška

Přehled zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024 ke stažení.

Témata ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024 pro 4.A a pro 8.P

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2023/2024 ke stažení.

Seznam literatury – šablona pro školní rok 2023/2024 ke stažení.

Zásady hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024 ke stažení (bude doplněno před zahájením MZ).

Informace na oficiálních stránkách maturitní zkoušky   https://maturita.cermat.cz

Odkaz na platnou maturitní vyhlášku

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024 ke stažení.

Seznam standardizovaných zkoušek, kterými je možné nahradit zkoušku z cizího jazyka ke stažení.

Harmonogram konce školního roku 2023/2024 pro maturitní ročníky:

1. prosince 2023 – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce

31. března 2024 – nejzazší termín pro odevzdání seznamu 20 literárních děl a písemné žádosti o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

25. dubna. 2024 – uzavření klasifikace za 2. pololetí

30. dubna. 2024 – vydání ročníkových vysvědčení, podrobné informace a časový harmonogram ústních MZ, poslední zvonění

13. – 17. května. 2024 – volno k přípravě na konání zkoušky – „svatý týden“

Didaktické testy

2. května 2024 od 8:00 – didaktický test z matematiky

2. května 2024 od 13:30 – didaktický test z anglického jazyka

3. května 2024 od 8:00 – didaktický test z českého jazyka a literatury

6. května 2024 od 8:00 – didaktický test z matematiky rozšiřující

6. května 2024 od 13:00 – didaktický test z druhého cizího jazyka

Písemné práce

3. dubna 2024 od 8:00 – písemná práce z českého jazyka

4. dubna 2024 od 8:00 – písemná práce z anglického jazyka

5. dubna 2024 od 8:00 – písemná práce z německého jazyka a z ruského jazyka

Ústní maturitní zkoušky

20. až 24. května 2024 –  shodně pro třídu 4.A i 8.P

Předpokládaný termín pro předávání maturitního vysvědčení pro třídy 4.A a 8.P je 31. 5. 2024.

Pravidla písemné práce z ČJL

jedna písemná práce (výběr ze 4 až 6 zadání)

rozsah minimálně 250 slov

nutno dodržet téma a slohový útvar

časový limit na vlastní práci 140 minut

povolené pomůcky – pravidla českého pravopisu

Pravidla písemné práce z CJ

jedna písemná práce na jednotné zadání

rozsah 200 až 250 slov

časový limit 90 minut

povolené pomůcky – překladový slovník