Maturitní zkouška

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2021/2022 ke stažení.

Přehled zkušebních předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 ke stažení.

Témata ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022      4.A      oktáva  

Seznam literatury – šablona pro školní rok 2021/2022   ke stažení.

Zásady hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 ke stažení.

Informace na oficiálních stránkách maturitní zkloušky   https://maturita.cermat.cz

Odkaz na platnou maturitní vyhlášku

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 ke stažení.

Seznam standardizovaných zkoušek, kterými je možné nahradit zkoušku z cizího jazyka ke stažení.

Harmonogram konce školního roku 2021/2022 pro maturitní ročníky:

1. prosince 2021 – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce

31. března 2022 – nejzazší termín pro odevzdání seznamu 20 literárních děl a písemné žádosti o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

26. 4. 2022 – uzavření klasifikace za 2. pololetí

29. 4. 2022 – vydání ročníkových vysvědčení, podrobné informace a časový harmonogram ústních MZ, poslední zvonění

9. – 13. 5. 2022, volno k přípravě na konání zkoušky – „svatý týden“

Didaktické testy

2. až 5. května 2022 (podrobný harmonogram stanoví MŠMT):

2. května 2022 od 8:00 – Matematika

2. května 2022 od 13:00 – Anglický jazyk

3. května 2022 od 8:00 – Český jazyk a literatura

4. května 202 od2 8:00 – Matematika rozšiřující

4. května 2022 od 13:00 – Německý, ruský a francouzský jazyk

Písemné práce

4. dubna 2022 od 8:00 – písemná práce z českého jazyka

5. dubna 2022 od 8:00 – písemná práce z anglického jazyka

6. dubna 2022 od 8:00 – písemná práce z německého jazyka a z ruského jazyka

Ústní maturitní zkoušky

16. až 19. května 2022 –  shodně pro třídu 4.A i 8.P

Předpokládaný termín pro předávání maturitního vysvědčení pro třídy 4.A a 8.P je 27. 5. 2022.

Pravidla písemné práce z ČJL

jedna písemná práce (výběr ze 4 až 6 zadání)

rozsah minimálně 250 slov

nutno dodržet téma a slohový útvar

časový limit na vlastní práci 140 minut

povolené pomůcky – pravidla českého pravopisu

Pravidla písemné práce z CJ

jedna písemná práce na jednotné zadání

rozsah 200 až 250 slov

časový limit 90 minut

povolené pomůcky – překladový slovník