Laboratoř 3D tisku

Na našem gymnáziu se snažíme klást důraz také na polytechnické vzdělávání. Polytechnické vzdělávání je definováno jako vzdělávání poskytující vědomosti o vědeckých principech a odvětvích výroby, znalosti z technických a jiných oborů a všeobecně technické dovednosti. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které jsou využívány v běžném a později i pracovním životě. 

To je vázáno na technické myšlení jako aplikaci vědomostí, dovedností a zkušeností v členění na praktické, vizuální, intuitivní a koncepční myšlení. Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit. Polytechnické vzdělávání má posilovat zájem nejen o technické, ale i o přírodovědné a environmentální obory.

Jak se tento polytechnický přístup na naší škole projevuje? Studenti mají možnost využívat celou škálu moderních digitálních technologií napříč předměty. Jedna z velice progresivních technologií, která výrazně podporuje polytechnický přístup, je 3D tisk.

  • Již v roce 2015 jsme pořídili naši první 3D tiskárnu, která byla ihned k dispozici všem našim pedagogům i studentům pro školní i mimoškolní projekty. Jednalo se o open source RepRap 3D tiskárnu Kossel Mini, na jejíž stavbě se podíleli také studenti.
  • V roce 2016 jsme navázaji spolupráci s firmou YSoft a získali další dvě 3D tiskárny be3D DeeGreen. Tím je umožněno začít využívat 3D tisk mnohem intenzivněji. Vzniká tak Laboratoř 3D tisku. Nově vzniklá laboratoř podněcuje založení MAKERS – „kutilského“ kroužku pro zájemce z řad studentů napříč ročníky (více o MAKERS se více dozvíte na samostatné stránce).
  • S příchodem roku 2017 se spolupráce s firmou YSoft prohlubuje a vybavení naší 3D tiskové laboratoře rozšiřují další dvě 3D tiskárny, tentokrát modely eDee. eDee ovšem nejsou „jen“ 3D tiskárny. Jde o jedinečné unikátní komplexní řešení, které umožňuje využívat 3D tiskárny v síťovém prostředí školy. Uživatelé tak mohou tisknout z libovolného počítače ve školní síti. Tisk je spravován serverovou aplikací SafeQ, která umožňuje komplexní správu tiskáren, uživatelů, tiskových úloh. Není tak problém např. sledování nákladů na tisk, a to až na úrovni jednotlivých tiskových úloh s možností účtování poplatků za 3D tisk.
  • Z naší spolupráce s firmou YSoft vychází v roce 2018 případová studie Z VYUŽITÍ 3D TISKÁREN EDEE ÚSPĚŠNĚ TĚŽÍ STUDENTI, UČITELÉ I IT PODPORA (EN verze).
  • V roce 2020 se naše tisková „flotila“ dostává na počty: čtyři tiskárny YSoftr Be3D eDee, dvě tiskárny Be3D DeeGreen, jedna tiskárna Kossel Mini a jedna osobní půjčovací tiskárna Molestock JAOS (sice v soukromém vlastnictví jednoho z učitelů, ale volně k dispozici studentům k zapůjčení domů). Posledním přírustkem je pak tiskárna Průša i3 MK3S+v rámci projektu Průša pro školy (podívejte se, jak naši studenti stavěli 3D tiskárnu).
    Naším dosavadním převažujícím školním 3D tiskovým materiálem bylo PLA (kys. polymléčná). Díky tiskárně i3 MK3S se můžeme více věnovat tisku s celou škálou dalších materiálů (PETG, ABS, ASA, TPU, NYLON, …). Studentské projekty, vyžadující pevnější (ale i tepelně odolnější, chemicky odolnější, či pružnější) materiál, mají nyní „zelenou“ a nebudeme je muset tisknout na svých domácích tiskárnách :-). Dalším přínosem, nejen pro naše pokročilejší tiskaře, je pokročilý slicer (Slic3r/PrusaSlicer/SuperSlicer) s mnoha „profi“ možnostmi. Pokročilá nastavení nám umožňují výrazným způsobem ovlivnit výsledné vlastnosti vytištěného objektu.

Zaujala vás naše 3D tisková laboratoř a chtěli byste se dozvědět více? Kontaktujte Tomáše Feltla.

Vpravo ukázky využití 3D tisku.