Fyzika

V hodinách fyziky se snažíme zprostředkovat vhled do obecných zákonitostí, které se uplatňují napříč všemi přírodovědnými a technickými obory, a představit jejich využití v každodenním životě. Objevujeme přírodní zákony pozorováním experimentů a rozborem známých přírodních jevů, hledání logických souvislostí a řešení reálných problémů z praxe.

Hodiny vyučované s polovinou třídy zaměřujeme na experimentální činnost s využitím bohatě vybavené učebny a laboratoře, což žáci často zúročí ve Fyzikální olympiádě nebo SOČ. Součástí navazující fyziky profesní je dlouhodobá práce žáků na vybraném praktickém projektu, ve které si osvojí komplexní schopnosti studia, zpracování, vyhodnocení a prezentace konkrétního odborného tématu.