Laboratorní technika

V prvním ročníku osmiletého studia je součástí povinné výuky mezioborový předmět Laboratorní technika, kombinující vybrané obsahy předmětů fyzika a přírodopis.

Žáci si zde vyzkouší práci mladých badatelů a osvojí si základní praktické dovednosti systematického pozorování přírodních jevů, měření fyzikálních veličin, jejich zpracování a prezentace výsledků práce.