Laboratorní technika

V prvním ročníku osmiletého studia je součástí povinné výuky mezioborový předmět Laboratorní technika, kombinující vybrané obsahy předmětů fyzika a přírodopis.