Výtvarná výchova

Rozvíjíme individualitu studentů, jejich fantazii a invenci, estetické vnímání svého okolí, kultury, výtvarného umění a světa vůbec v praktických i teoretických oblastech. Výuka je doplněna aktuálními exkurzemi a návštěvami výstav, besedami s umělci.

Výtvarná výchova se vyučuje v půlených hodinách od primy. V 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia si studenti volí estetickou výchovu výtvarnou nebo hudební. Lze navázat nepovinným seminářem, který je však otevřen všem studentům školy od primy. Umožňuje výtvarnou práci na společných i individuálních projektech, přípravu na školy s uměleckým zaměřením a také složení maturitní zkoušky.