Přijímačky nanečisto, přípravné kurzy a přípravné kurzy plus

Gymnázium Polička připravuje pro zájemce o studium na SŠ přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka a literatury.

Přípravné kurzy jsou určeny pro uchazeče o čtyřletý (79-41-K/41 Gymnázium) i osmiletý (79-41-K/81 Gymnázium) obor studia. Vzhledem k velkému zájmu o přípravné kurzy doporučujeme přihlásit se do kurzů co nejdříve. Na základní přípravné kurzy budou navazovat přípravné kurzy plus.

 
Základní přípravné kurzy

Délka jedné lekce: 45 minut matematika a 45 minut český jazyk a literatura

Počet lekcí kurzu: 2 intenzivní lekce matematiky, 2 intenzivní lekce českého jazyka a literatury

Termíny přípravných kurzů: 17. 1. 2024 a 7. 2. 2024 od 14:00 (vždy 1 lekce matematiky a 1 lekce českého jazyka a literatury)

Cena za celý kurz: 400 Kč 

Termín pro přihlášení: do 14. 1. 2024 nebo do naplnění kapacit kurzů

Registrace na přípravné kurzy: 

Přihlašování na základní přípravné kurzy bylo ukončeno.

Kontaktní údaje na zákonného zástupce žáka budou využity pouze pro zaslání bližších informací o konání a formě přípravných kurzů a za účelem identifikace platby.

Způsob platby: Bezhotovostním převodem na účet gymnázia 353303664/0600. Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol telefonní číslo zákonného zástupce (stejné jako v přihlášce, bez mezinárodní předvolby).

Forma kurzů: prezenčně na Gymnáziu

Přípravné kurzy se uskuteční pouze v případě dostatečného zájmu uchazečů.

Další informace budou přihlášeným uživatelům zaslány emailem v pondělí 15. 1. 2024.

  
Přípravné kurzy plus a přijímačky nanečisto

Na základní přípravné kurzy budou navazovat přípravné kurzy plus a přijímačky nanečisto. Tyto kurzy jsou určeny výhradně pro žáky, kteří v řádném termínu podají přihlášku ke studiu na naši školu a mají naši školu uvedenou na přihlášce na prvním nebo druhém místě.

Délka jedné lekce: 45 minut matematika a 45 minut český jazyk a literatura

Počet lekcí kurzu: 3 intenzivní lekce matematiky a 3 intenzivní lekce českého jazyka a literatury + přijímačky nanečisto

Předpokládané termíny přípravných kurzů plus: 28. 2. 2024, 20. 3. 2024 a 3. 4. 2024 od 14:00 (vždy 1 lekce matematiky a 1 lekce českého jazyka a literatury)

Předpokládaný termín přijímaček nanečisto: 6. 3. 2024, čas bude upřesněn

Použité testy na přijímačky nanečisto: několik posledních let nejsou z Cermatu k dispozici speciální testy pro přijímačky nanečisto a školy musí používat starší testy, které jsou na stránkách Cermatu k dispozici. Pokud si chcete vyzkoušet přijímačky nanečisto se vším (atmosféra testů ve škole i neznalost úloh), vyhněte se těmto konkrétním testům v domácí přípravě. V letošním školním roce použijeme následující testy:

Čtyřleté studium – matematika: řádný termín 2020 (M9PAD20C0T01)

Čtyřleté studium – český jazyk a literatura: Ilustrační test z roku 2021 (C9PID21C0T01)

Osmileté studium – matematika: řádný termín 2020 (M5PAD20C0T01)

Osmileté studium – český jazyk a literatura:  1. řádný termín 2018 (C5PAD18C0T01)

Cena za celý kurz: zdarma (pro žáky, kteří podají přihlášku na naši školu a mají naši školu uvedenou na přihlášce na prvním nebo druhém místě)

Termín pro přihlášení: do 23. 2. 2024 nebo do naplnění kapacit kurzů, registrace bude spuštěna po termínu pro podání přihlášek (tedy 20. 2. 2024)