Přijímačky nanečisto, přípravné kurzy a přípravné kurzy plus

Gymnázium Polička připravuje pro zájemce o studium na SŠ přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka a literatury.

Přípravné kurzy jsou určeny pro uchazeče o čtyřletý (79-41-K/41 Gymnázium) i osmiletý (79-41-K/81 Gymnázium) obor studia. Vzhledem k velkému zájmu o přípravné kurzy doporučujeme přihlásit se do kurzů co nejdříve. Na základní přípravné kurzy budou navazovat přípravné kurzy plus.

 
Základní přípravné kurzy

Délka jedné lekce: 45 minut matematika a 45 minut český jazyk a literatura

Počet lekcí kurzu: 2 intenzivní lekce matematiky, 2 intenzivní lekce českého jazyka a literatury

Termíny přípravných kurzů: 17. 1. 2024 a 7. 2. 2024 od 14:00 (vždy 1 lekce matematiky a 1 lekce českého jazyka a literatury)

Cena za celý kurz: 400 Kč 

Termín pro přihlášení: do 14. 1. 2024 nebo do naplnění kapacit kurzů

Registrace na přípravné kurzy: 

Na základní přípravné kurzy do osmiletého studia se můžete přihlašovat zde.

Na základní přípravné kurzy do čtyřletého studia se můžete přihlašovat zde.

Kontaktní údaje na zákonného zástupce žáka budou využity pouze pro zaslání bližších informací o konání a formě přípravných kurzů a za účelem identifikace platby.

Způsob platby: Bezhotovostním převodem na účet gymnázia 353303664/0600. Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol telefonní číslo zákonného zástupce (stejné jako v přihlášce, bez mezinárodní předvolby).

Forma kurzů: prezenčně na Gymnáziu

Přípravné kurzy se uskuteční pouze v případě dostatečného zájmu uchazečů.

Další informace budou přihlášeným uživatelům zaslány emailem v pondělí 15. 1. 2024.

  
Přípravné kurzy plus a přijímačky nanečisto

Na základní přípravné kurzy budou navazovat přípravné kurzy plus a přijímačky nanečisto. Tyto kurzy jsou určeny výhradně pro žáky, kteří v řádném termínu podají přihlášku ke studiu na naši školu a mají naši školu uvedenou na přihlášce na prvním nebo druhém místě.

Délka jedné lekce: 45 minut matematika a 45 minut český jazyk a literatura

Počet lekcí kurzu: 3 intenzivní lekce matematiky a 3 intenzivní lekce českého jazyka a literatury + přijímačky nanečisto

Předpokládané termíny přípravných kurzů plus: 28. 2. 2024, 20. 3. 2024 a 3. 4. 2024 od 14:00 (vždy 1 lekce matematiky a 1 lekce českého jazyka a literatury)

Předpokládaný termín přijímaček nanečisto: 6. 3. 2024, čas bude upřesněn

Použité testy na přijímačky nanečisto: několik posledních let nejsou z Cermatu k dispozici speciální testy pro přijímačky nanečisto a školy musí používat starší testy, které jsou na stránkách Cermatu k dispozici. Pokud si chcete vyzkoušet přijímačky nanečisto se vším (atmosféra testů ve škole i neznalost úloh), vyhněte se těmto konkrétním testům v domácí přípravě. V letošním školním roce použijeme následující testy:

Čtyřleté studium – matematika: řádný termín 2020 (M9PAD20C0T01)

Čtyřleté studium – český jazyk a literatura: Ilustrační test z roku 2021 (C9PID21C0T01)

Osmileté studium – matematika: řádný termín 2020 (M5PAD20C0T01)

Osmileté studium – český jazyk a literatura:  1. řádný termín 2018 (C5PAD18C0T01)

Cena za celý kurz: zdarma (pro žáky, kteří podají přihlášku na naši školu a mají naši školu uvedenou na přihlášce na prvním nebo druhém místě)

Termín pro přihlášení: do 23. 2. 2024 nebo do naplnění kapacit kurzů, registrace bude spuštěna po termínu pro podání přihlášek (tedy 20. 2. 2024)