Hudební výchova

Společně pronikáme do podstaty hudby prostřednictvím vokální, instrumentální, hudebně pohybové činnosti a uvědomělého poslechu. Užíváme si radost z umělecké kreativity. ,,Hudba je univerzální řeč lidstva." Henry Wadsworth Longfellow

Hudební výchova se vyučuje v aule od primy do kvarty v jedné hodině a od kvinty do sexty ve dvou volitelných hodinách. Žáci v hodinách Hv získávají základy všeobecné hudebnosti, které mohou dále rozvíjet při studiu na vysokých školách a využívat v praktickém životě. Postupně se seznamují s hudebními vyjadřovacími prostředky, základy hlasové, instrumentální a pohybové výchovy, využívají multimediální a digitální technologie, zkouší hudební experimenty v dostupných hudebních programech. Praktické muzicírování doplňují o poznatky z teorie dějin artificiální a populární hudby, čímž formují své estetické cítění a upevňují a rozšiřují umělecký rozhled. Talentovaní žáci vystupují na různých hudebních akcích a úspěšně reprezentují na soutěžích a přehlídkách. V rámci Hv společně navštěvujeme  koncerty, hudební besedy, workshopy a exkurze, spolupracujeme s Centrem Bohuslava Martinů, Tylovým domem, Divadelním klubem, Ochotnickým spolkem Tyl, Kruhem přátel hudby, Společností B. Martinů, ZUŠ B. Martinů nebo Pontopolis. K oblíbeným a nepřehlédnutelným aktivitám patří hra hudebních pohádek pro děti z poličských mateřských škol, nebo tvorba Studentských noviny Martinů festu.

 

Juliettes – pěvecký sbor Gymnázia Polička má téměř patnáctiletou tradici. Sbor používá od roku 2014 s velikou hrdostí název inspirovaný operou Bohuslava Martinů, je registrovaný v Unii českých pěveckých sborů. Každým školním rokem se částečně obměňuje, pravidelně vystupuje v našem regionu. V minulosti zpíval v Holandsku, na Vyšehradě v Praze, na přehlídce Nota Benne v Novém Bydžově. V listopadu 2021 vystoupil sbor v Lichtenštejnském paláci a v katedrále sv. Víta,  získal ocenění poroty Musica Orbis Prague Festival za propagaci vokální tvorby a odkazu Bohuslava Martinů.