Hudební výchova

Společně pronikáme do podstaty hudby prostřednictvím vokální, instrumentální a hudebně pohybové činnosti, uvědomělého poslechu, určování stylu, formy díla, nebo vytvářením hodnotících soudů. Rozvíjíme tak emocionálnost, kreativitu a kultivovanost žáků.

Seminář hudební výchovy nabízí práci v pěveckém sboru Juliettes, osvojení si instrumentálních dovedností, nebo teoretickou přípravu k maturitní zkoušce. Nedílnou součástí jsou koncerty festivalu Polička Jazz, Martinů fest či MIME FESTu, besedy, workshopy, hudební exkurze. Spolupracujeme s Centrem Bohuslava Martinů, Tylovým domem, Divadelním klubem, Ochotnickým spolkem Tyl, Společností Bohuslava Martinů, ZUŠ nebo Pontopolisem. V rámci Martinů festu studenti tvoří Studentské noviny.