Biologie

Naším cílem je představit žákům přírodu jako úžasný prostor k objevování a zároveň jim nabídnout dostatek informací, aby jí mohli porozumět. Důležitou součástí předmětu jsou i témata věnující se zdraví a životnímu stylu současného člověka.

Ve většině ročníků se přírodopis / biologie vyučují v rozsahu dvou hodin týdně, doplněné ve vybraných ročnících o laboratorní cvičení. Laboratorní technika v primě podporuje badatelský přístup a směřuje k získání pracovních návyků v laboratoři. Od třetího ročníku střední školy doplňujeme výuku volitelnými předměty, které slouží k přípravě na vykonání maturitní zkoušky a studiu na vysokých školách.