Středisko ECDL

Jsme akreditovaným střediskem mezinárodního konceptu ECDL – European Computer Driving Licence

Koncept ECDL definuje minimální vzdělávací obsah znalostí a dovedností v oblasti digitálních technologií, který odráží aktuální potřeby trhu práce (digitální kvalifikace) a života běžného občana v současné informační společnosti (digitální gramotnost). Vzdělávací obsah jednotlivých programů konceptu ECDL je definován sylaby.

Koncept ECDL nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro zjištění úrovně digitálních znalostí a dovedností nebo ověření výsledků vzdělávání v této oblasti. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí.

Koncept ECDL se skládá z celé řady programů s odlišnou obtížností a zaměřením. Programy jsou sestaveny z různých modulů zaměřených na různé oblasti, ve kterých se digitální technologie běžně využívají.

V České republice jsou dostupné následující programy/moduly:
Program pro pokročilé uživatele ECDL Advanced
Modul AM3
Modul AM4
Modul AM5
Modul AM6

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek se stávají držiteli mezinárodně uznávaných ECDL dokladů o dosažené kvalifikaci pro práci s počítačem (digitálními technologiemi), které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány de-facto jako mezinárodní standard.

Více informací naleznete na www.ecdl.cz.