Přijímací zkoušky nanečisto

Gymnázium Polička připravuje pro zájemce o studium přijímací zkoušky nanečisto pro čtyřletý (79-41-K/41 Gymnázium) i osmiletý (79-41-K/81 Gymnázium) obor studia.

Termín konání: 29. 1. 2020 od 8:00

Harmonogram:
8:00 – 8:15 instruktáž
8:15 – 9:25 matematika
9:25 – 9:55 přestávka
9:55 – 10:05 instruktáž
10:05 – 11:05 český jazyk a literatura
Uchazeči si s sebou přinesou: psací a rýsovací potřeby. Nejsou povoleny žádné další pomůcky.

Termín vyhodnocení: 5. 2. 2020 od 14:00 do 16:10 (proběhne  společná schůzka, na které budou našimi učiteli rozebrány nejčastější chyby, kterých se žáci dopouštěli, a kterých je třeba se vyvarovat při ostrých přijímacích zkouškách)

Cena: 100 Kč

Způsob přihlášení: vyplněním elektronického formuláře pro čtyřletý obor studia (79-41-K/41 Gymnázium) zde a pro osmiletý obor studia (79-41-K/81 Gymnázium) zde. Kontaktní údaje na zákonného zástupce žáka budou využity pouze pro zaslání bližších informací o přijímacích zkouškách nanečisto a za účelem identifikace platby.

Termín přihlášení a platby: do 26. 1. 2020

Způsob platby: bezhotovostním převodem na účet gymnázia 353303664/0600. Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol telefonní číslo zákonného zástupce (stejné jako v přihlášce).

Stáž zahraničních studentů

Od 17. 2. 2020 bude na našem gymnáziu v rámci projektu EDIS

ON probíhat týdenní stáž zahraničních studentů, kteří se s námi v rámci výuky podělí o historii, kulturu, tradice a další zvyklosti svých zemí.

Pro tyto studenty hledáme hostitelské rodiny, které by byly ochotny studentům od 16. 2. do 23. 2. 2020 poskytnout zázemí, především ubytování a stravu v podobě snídaně a večeře. V průběhu dne budou studenti absolvovat program na gymnáziu a budou našimi hosty.

Pro více informací, prosím, kontaktujte paní učitelku Barboru Pejcharovou.

Věříme, že pobyt zahraničních studentů přinese zajímavé zkušenosti nejen našim studentům, ale i hostitelským rodinám.

Děkujeme za podporu a pomoc.

Ukončení prodeje vstupenek

Oznamujeme, že prodej vstupenek na 88. Studentský ples Gymnázia Polička byl z důvodu naplnění kapacity ukončen.

Úspěch Kláry Pallové a Anežky Vargové ve školním kole olympiády z ČJ

Školní kolo olympiády z ČJ  II. kategorie se konalo jako každoročně na sklonku minulého kalendářního roku a zúčastnilo se ho 21 studentů starších ročníků. Všichni soutěžící absolvovali tradičně dvě části – jazykovou a slohovou, z nichž tentokrát budila poněkud rozpaky část slohová, jelikož její zadání znělo: Co všechno umí podzim, tudíž sváděla k prvoplánovému líčení plnému klišé a banalit.

PF 2020

Příjemné a pokojné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, dobrou vůli a co nejvíce okamžiků, které Vám budou přinášet radost a úsměv.

Gymnázium Polička

Okresní kolo ve florbalu chlapců - střední školy

V pondělí 16. 12. se uskutečnilo okresní kolo ve florbalu chlapců středních škol. Turnaje se účastníme pravidelně. Výběr hráčů byl proveden již 14 dní dopředu, ale jak říká známé přísloví: „ Člověk míní a život mění“… o víkendu se upravovala soupiska kvůli marodce. Turnaje se zúčastnilo pět družstev a hrálo se systémem každý s každým.

Jak jsme ochutnali adventní Vídeň

V pátek 13. prosince odjelo 38 studentů na dvoudenní poznávací zájezd do Vídně, města, které již desetkrát vyhrálo v mezinárodní anketě „Nejpříjemnější město k žití“.

Nevyspalí, ale plni očekávání jsme vystoupili dopoledne na Hlavním nádraží ve Vídni a náš dvoudenní maratón za pamětihodnostmi Vídně, proložený „občerstvovacími zastávkami“ na vánočních trzích, mohl začít.

Fantastický úspěch našich matematiků

V úterý 27. 11. 2019 se konal 12. ročník Internetové matematické olympiády. Soutěž pořádá Ústav matematiky FSI VUT v Brně a je určená pro sedmičlenné týmy středoškoláků. Ty řeší v časovém limitu 120 minut 10 různorodých matematických úloh přímo na půdě své školy. Naši kluci odeslali řešení 9 příkladů a napjatě očekávali výsledky...

Juvenes Translatores

Naši studenti se letos poprvé zapojili do mezinárodní překladatelské soutěže Juvenes Translatores. Devět jazykově nadaných studentů překládalo texty z anglického a německého jazyka. Jedna soutěžící dokonce vyzkoušela překlad z českého do německého jazyka. Výsledné překlady pak byly v rámci naší školy ohodnoceny a ten vítězný postupuje do celostátního kola.

Syndikovat obsah

Aktuální projekty

Na Gymnáziu Polička probíhá projekt KURZY, METODIKA, STÁŽE UČITELŮ GYMNÁZIA POLIČKA, který je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu kvalitního vzdělávání a spolupráci pedagogů. Probíhá 1. 7. 2017 - 30. 6. 2019..