Umění argumentace a prezentace

Profesní předmět složený ze tří částí – mediální výchovy, umění argumentace a prezentace a praktické komunikace.

Ve 3. ročníku vedeme studenty k hlubším poznatkům týkajících se základních principů mediální komunikace, ke kritickému přístupu k mediálním sdělením a k práci s mediální technikou. Výstupem jsou tištěné noviny, podcast, videoshot. Ve 4. ročníku se zaměřujeme na film, divadlo, současnou literární produkci, stylistické a syntaktické jevy, principy tvůrčího psaní. Studenti jsou vedeni k rozvinutí komunikačních dovedností, naučí se využívat základní principy rétoriky, konstruktivní kritiky i argumentačních dovedností. Součástí výuky jsou přednášky a besedy se spisovateli či odborníky, spolupracujeme s webem Demagog.cz, Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, apod.), pořádáme exkurze do Českého rozhlasu, České televize, PR či reklamních agentur.