Vítejte na stránkách prevence rizikového chování

Tyto stránky jsou věnovány prevenci rizikového chování na poličském gymnáziu. Jsou určeny žákům, rodičům i pedagogickým pracovníkům školy. Naleznete zde nejen přehled akcí v rámci školní prevence, ale i charakteristiku jednotlivých projevů rizikového chování a strategii školy pro jejich prevenci.

Školní metodik prevence:

Mgr. Erika Jiroušová

Konzultační hodiny: kdykoliv dle potřeby
Sídlo: kabinet školního poradentského pracoviště, dveře č. 412 (půdní vestavba)
Email: jirousova@gympolicka.cz
Telefon: 732 142 783