Organizační plán pro školní rok 2023/2024

1. pololetí:

28. 8.

úvodní porada

29. 8.

výjezdní porada

30. 8.

workshop „Nadaní žáci“

31. 8.

opravné zkoušky (viz rozpis)

28. 8. – 1. 9.

příprava učeben a kabinetů

1. 9.

písemné práce MZ – podzimní termín

4.9.

zahájení školního roku

8. 9.

aktualizace evidence studentů v počítači včetně aktualizace předmětů – TU

zařazení studentů do skupin – TU, ZŘ

do 4. 9.

schůzky předmětových komisí

4. – 6. 9.

didaktické testy MZ – podzimní termín

11. 9.

ústní maturitní zkoušky – podzimní termín

7. – 9. 9.

14. – 15. 9.

adaptační kurz 1.A, Březiny, MŠ

adaptační kurz 1.P, Březiny, OK

15. 9.

 uvolnění z TV – žádost řediteli školy

22. 9.

odevzdání tematických plánů řediteli školy – PPK

28. 9.

29. 9.

Státní svátek

ředitelské volno

30. 9.

zveřejnění školního seznamu literárních děl

9. – 15. 10.

Edison

geografická exkurze 2.A a SX

19. 10.

přehlídka středních škol SY

26. – 27. 10.

28. 10.

podzimní prázdniny

státní svátek

31. 10. – 3. 11.

Gaudeamus Brno

9. 11.

jednání SRPŠ, vedení školy, TU (vyúčtování, příspěvky, organizace plesu)

14. 11.

pedagogická rada – prospěch a chování za 1. čtvrtletí

třídní schůzky SRPŠ a informační odpoledne

17. 11.

státní svátek

1. 12.

 přihlášky k MZ 4A + OK řediteli školy

4. 12.
11. 12.
18. 12

Adventní pondělky

7. 12.

 Den otevřených dveří (14.00 – 17.00)

5. 12.

 Mikulášská nadílka (prima)

21. 12.

 Vánoční nadílka

22. 12.

23. 12. – 2. 1.

ředitelské volno

Vánoční prázdniny

3. 1.

zahájení vyučování

21. – 26. 1.

LVK 1.A a 5.P – Špičák

26. 1.

uzavření klasifikace a absencí za první pololetí

29. 1.

pedagogická rada – prospěch a chování za první pololetí 

schůzky předmětových komisí (do 31. 1.)

31. 1.

 vydání vysvědčení

31. 1.

vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

2. 2.

pololetní prázdniny

2. pololetí:

6. 2.

Den otevřené výuky (8:00 – 12:30)

9. 2.

Studentský ples

18. – 23. 2.

LVK 2.P – Čenkovice

28. 2. ??

termín přihlášek ke studiu na Gy

11. – 17. 3. 

jarní prázdniny

31. 3.

odevzdání seznamu literárních děl jednotlivými žáky a žádostí o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

28. 3.

29. 3. 

1. 4. 

velikonoční prázdniny

Velký pátek

Pondělí velikonoční

3. – 5. 4.

Maturitní zkouška – písemná práce z ČJ a CJ  4A + OK

12. 4. 

15. 4.

16. 4.

17. 4.

první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého studia – 1. termín

první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého studia – 2. termín

první kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia – 1. termín

první kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia – 2. termín

 

16. 4.

pedagogická rada – prospěch a chování za 3. čtvrtletí

informační odpoledne

schůzky předmětových komisí (do 16. 4.)

25. 4.

26. 4.

30. 4.

uzavření klasifikace ve 4A + OK

pedagogická rada 4A + OK

výroční vysvědčení 4A + OK, poslední zvonění, předávání klíčů

29. 4.

30. 4.

náhradní termín jednotné přijímací zkoušky – 1. termín

náhradní termín jednotné přijímací zkoušky – 2. termín

1.5.

státní svátek

2. – 7. 5.

DT a společné části maturitní zkoušky  4A +OK

8. 5.

státní svátek

16. – 17. 5.

Majáles 

20. – 24. 5.

ústní maturitní zkoušky OK, 4A

31. 5.

předání maturitních vysvědčení

16. – 21. 6.

vodácký kurz 3.A, SP – Vltava

červen

Psychohrátky 

červen

Soustředění MATES

21. 6.

uzavření klasifikace

24. 6.

pedagogická rada – prospěch a chování za druhé pololetí

schůzky předmětových komisí (do 28. 6.)

25. – 26. 6.

školní výlety

27. 6.

 třídnické dopoledne

28. 6.

vydání vysvědčení

Schváleno 15. 8. 2023, Mgr. Josef Dvořák, ředitel školy