Organizační plán pro školní rok 2022/2023

1. pololetí:

25. 8.

úvodní porada

26.8.

workshop „Třídnické hodiny“, Pavel Vácha

29. 8.

výjezdní porada

30. 8.

opravné zkoušky (viz rozpis)

26. 8. – 31. 8.

příprava učeben a kabinetů

1.9.

zahájení školního roku

2. 9.

aktualizace evidence studentů v počítači včetně aktualizace předmětů – TU

zařazení studentů do skupin – TU, ZŘ

do 2. 9.

schůzky předmětových komisí

1. – 5. 9.

didaktické testy MZ – podzimní termín

6. 9.

ústní maturitní zkoušky – podzimní termín

8. – 10. 9.

8. – 9. 9.

adaptační kurz 1.A, Březiny, LKr+MŠ

adaptační kurz 1.P, Svojanov, MK+OK

9. 9.

 uvolnění z TV – žádost řediteli školy

12. – 18. 9.

výměnný pobyt z Německa

23. 9.

odevzdání tematických plánů řediteli školy – PPK

28.9.

29. – 30. 9.

Státní svátek

ředitelské volno

30. 9.

zveřejnění školního seznamu literárních děl

1. 10.

místní seznamy kabinetů a učeben

17. – 18. 10.

geografická exkurze 2.A a SX

20. 10.

přehlídka středních škol SY

24. – 25. 10.

26. – 27. 10.

28. 10.

ředitelské volno

podzimní prázdniny

státní svátek

1. – 4. 11.

Gaudeamus Brno

1. 11.

jednání SRPŠ, vedení školy, TU (vyúčtování, příspěvky, organizace plesu)

10. 11.

pedagogická rada – prospěch a chování za 1. čtvrtletí

třídní schůzky SRPŠ a informační odpoledne

17. 11.

státní svátek

1. 12.

 přihlášky k MZ 4A + OK řediteli školy

28. 11.
5. 12.
12. 12.
19. 12

Adventní pondělky

6. 12.

 Den otevřených dveří (14.00 – 17.00)

6. 12.

 Mikulášská nadílka (prima)

22. 12.

 Vánoční nadílka

23. 12. – 2. 1.

Vánoční prázdniny

3. 1.

zahájení vyučování

2. – 7. 1.

LVK 1.A a 5.P – Janov nad Nisou

15. – 20. 1.

LVK 2.P – Čenkovice

25. 1.

uzavření klasifikace a absencí za první pololetí

26.1.

pedagogická rada – prospěch a chování za první pololetí 

schůzky předmětových komisí (do 31. 1.)

31. 1.

 vydání vysvědčení

31. 1.

vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

3. 2.

pololetní prázdniny

2. pololetí:

7. 2.

Den otevřené výuky (8:00 – 12:30)

10. 2.

Studentský ples

1. 3.

termín přihlášek ke studiu na Gy

6. – 12. 3. 

jarní prázdniny

31. 3.

odevzdání seznamu literárních děl jednotlivými žáky

3. – 5. 4.

Maturitní zkouška – písemná práce z ČJ a CJ  4A + OK

6. 4.

7. 4. 

10. 4. 

velikonoční prázdniny

Velký pátek

Pondělí velikonoční

13. 4.

14. 4.

17. 4.

18. 4.

první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého studia – 1. termín

první kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého studia – 2. termín

první kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia – 1. termín

první kolo přijímacích zkoušek do osmiletého studia – 2. termín

 

13. 4.

pedagogická rada – prospěch a chování za 3. čtvrtletí

informační odpoledne

schůzky předmětových komisí (do 14. 4.)

25. 4.

uzavření klasifikace ve 4A + OK

26. 4.

pedagogická rada 4A + OK

28. 4.

výroční vysvědčení 4A + OK, poslední zvonění

1.5.

státní svátek

2. – 5. 5.

DT a společné části maturitní zkoušky  4A +OK

Majáles 

8. 5.

státní svátek

10. 5.

11. 5.

náhradní termín jednotné přijímací zkoušky – 1. termín

náhradní termín jednotné přijímací zkoušky – 2. termín

22. – 25. 5.

ústní maturitní zkoušky OK, 4A

2. 6.

předání maturitních vysvědčení

18. – 23. 6.

vodácký kurz 3.A, SP – Vltava

červen

Psychohrátky 

červen

Soustředění MATES

23. 6.

uzavření klasifikace

26. 6.

pedagogická rada – prospěch a chování za druhé pololetí

schůzky předmětových komisí (do 24. 6.)

27. – 28. 6.

školní výlety

29. 6.

 třídnické dopoledne

30. 6.

vydání vysvědčení

Schváleno 19. 8. 2022, Mgr. Josef Dvořák, ředitel školy