Experimentem k poznání

Gymnázium v Poličce získalo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotaci na grantový projekt „Experimentem k poznání“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zahájen 1. července 2011 a bude ukončen 31. prosince 2012.

Cílem tohoto projektu je ukázat efektivnější a atraktivnější možnosti výuky přírodovědných předmětů a to pomocí moderních laboratorních experimentálních systémů zaváděných do každodenní výuky fyziky, chemie, biologie a zeměpisu.

Tým sestavený z pedagogů poličského gymnázia nejdříve vytvoří metodické materiály, které umožní zavedení těchto nových výukových pomůcek do klasických hodin přírodovědných předmětů a poté bude s možnostmi využití experimentálních systémů seznamovat další učitele základních a středních škol v našem kraji a to formou praktických školení.

V minulých měsících proběhlo v rámci tohoto projektu výběrové řízení na nákup laboratorního experimentálního systému. Z podaných nabídek byl vybrán měřicí systém PASCO. Vzhledem k tomu, že na škole jsou již používány systémy ISES a VERNIER, budou tak mít studenti poličského gymnázia ojedinělou možnost porovnávat schopnosti a možnosti všech tří systémů, které jsou v současné době dostupné na trhu v ČR.

Projekt Experimentem k poznání je určen pro pedagogy přírodovědných předmětů základních a středních škol Pardubického kraje. Realizační tým projektu se však rozhodl, že umožní i zájemcům z řad široké veřejnosti seznámit se s tím, co takový laboratorní experimentální systém umí a jak se s ním pracuje ve výuce.

Za realizační tým projektu Mgr. Veronika Jílková