Prevence na gymnáziu

Vážení rodiče,

víte, kde je Vaše dítě právě ve chvíli, když čtete tyto řádky? Víte, s kým a jak tráví volný čas? Jste si jisti, že dokáže říci ne svým vrstevníkům ve chvíli, která by ho mohla zavést ke drogové závislosti? Myslíte si, že děláte všechno proto, abyste ho pro tuto chvíli připravili? Snad Vás tyto řádky přesvědčí, že se nám to společně podaří.

 

Na našem gymnáziu v Poličce je již od roku 1997 úspěšně realizován vrstevnický čili peer program. Jedná se o několikaletý program s pyramidovým efektem, kdy skupina vyškolených lektorů z řad studentů působí na své vrstevníky a ti zase na další děti v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů. Středem zájmu je drogová problematika naší mládeže. Program je založen na aktivním psychosociálním učení. Realizace probíhá formou zážitkových psychoher. Veškeré aktivity jsou zaměřeny na vytváření zdravého životního stylu a upevnění zdravého postoje ve vztahu k návykovým látkám. Jednotlivé činnosti jsou zaměřeny na sebepoznání, rozhodování a komunikaci účastníků a přispívají tak k upevnění jejich osobnosti, ke zvládání zátěžových situací a odpovědnému chování vzhledem ke svému zdraví.
Pod odborným vedením psycholožky okresní psychologické poradny ve Svitavách jsou vyškoleni studenti vyšších ročníků gymnázia. Výcvik má rozsah 30 hodin a absolventi obdrží osvědčení s možností působení jako lektoři vrstevnických programů. Doposud (do konce roku 2010) absolvovalo výcvik 164 studentů. Takto vyškolení lektoři pak předávají získané poznatky svým mladším spolužákům na gymnáziu, žákům ZŠ v Poličce a okolí, studentům SŠ v Poličce a okolí, navštěvují i děti v MŠ či v Dětském domově. Uplatňují se jako spoluorganizátoři víkendových soustředění, které jsou u studentů gymnázia velmi oblíbené. Pro mladší spolužáky jsou připraveny Psychohrátky a pro starší Víkend pro zdraví. Psychosociální výcvik je na těchto akcích vždy vhodně doplněn sportovní a rekreační činností.
Je samozřejmé, že se musí vzdělávat i samotní lektoři. Pro ně jsou připraveny krátkodobé informativní a diskusní bloky, popř. víkendová soustředění, na kterých si mohou prohloubit své vědomosti z oblasti psychologie. Naši studenti tak získají schopnost lepší komunikace, schopnost lépe odolávat stresovým situacím. Své vědomosti a dovedností dobře využijí při svém dalším studiu i v běžném životě.
O tom, jak konkrétně byl vrstevnický program realizován v minulosti či jak je realizován v letošním školním roce se můžete dočíst v sekcích Aktuality a Minimální preventivní program. A jak vnímají vrstevnický program naši žáci – jeho přímí účastníci – si můžete přečíst v sekci Prevence očima účastníků.
Činnost lektorů není vůbec jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je patrné, že hlavní cílovou skupinou lektorů při realizaci vrstevnického programu je především 13 až 15letá mládež, ta, kterou často nezvládají dospělí. Reakce většiny účastníků ukazují, že lektory vrstevníky berou. A oni si s dětmi nejenom hrají, ale především je nenásilnou formou vzdělávají. Sama jako učitelka vím, jak je těžké být oblíbený, když vyžaduji po druhém zodpovědnost za své jednání. Děkuji všem lektorům za jejich ochotný přístup k těmto aktivitám, bezproblémovou spolupráci se mnou a přeji hodně elánu a optimismu do dalších let.