Výchovná poradkyně

Vítejte na stránkách výchovného poradenství Gymnázia v Poličce. Tyto stránky jsou věnovány výchovnému poradenství na poličském gymnáziu. Jsou určeny žákům, rodičům pedagogickým pracovníkům školy i zájemcům z široké veřejnosti.. Naleznete zde v sekci Aktuality přehled konaných či připravovaných akcí v rámci výchovného poradenství, v sekci Informace o studiu na VŠ a VOŠ informace týkající se volby povolání a v sekci Webové stránky vysokých škol významné kontakty a zdroje informací, které se týkají dané problematiky.

Výchovná poradkyně
Mgr. Jana Feltlová

Sídlo: kabinet č. 412 v půdní vestavbě gymnázia

Konzultační hodiny: středa 14:00–15:00 h;  možné kdykoliv po dohodě

Telefon: +420 463 114 069 

E-mail: feltlova@gympolicka.cz

 
Kontakty na školská poradenská zařízení v regionu:

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 521 296,776 611 695
E-mail: info@pppuo.cz

Elokované pracoviště PPP Svitavy
Tel.: 461 532 486, 775 575 480
E-mail: info-svitavy@pppuo.cz

Speciálně pedagogické centrum Bystré
Tel.: +420 724 291 333
E-mail: spcby@centrum.cz