Projekt IROP

IROP – „Gymnázium Polička – zřízení a rekonstrukce odborných učeben a laboratoří“
reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002769

Předmětem projektu bylo zřízení a rekonstrukce následujících prostor/aktivit:
  • učebna fyziky
  • rekonstruovaná učebna biologie, chemie a geografie
  • rekonstruovaná laboratoř fyziky, chemie, biologie a dvě laboratoře výpočetní techniky
  • místo pro relaxaci a setkávání na školním dvoře – „venkovní učebna“
  • konektivita
Spolupráce s akademickým pracovištěm

V rámci projektu Gymnázium Polička spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové.

Univerzita Hradec Králové poskytuje studentům gymnázia odborné zázemí a konzultace. V průběhu školního roku jsou pořádány přednášky a semináře a studenti mají možnost exkurze na některém z odborných pracovišť UHK.

Spolupráce s potencionálním zaměstnavatelem

Škola má v rámci projektu uzavřenou spolupráci se společností Medesa s.r.o. na podpoře vzdělávací činnosti školy.

Partnerské školy

Gymnázium Polička spolupracuje s následujícími partnerskými školami:

  • Masarykova základní škola Polička
  • Základní škola Na Lukách Polička
  • Základní škola Bystré
  • Základní škola Pomezí