Francouzský jazyk

Na našem gymnáziu se vyučuje od tercie s dotací 3 hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku SŠ na něj volně navazuje předmět FJ profesní.

Důraz je kladen na intenzivní rozvoj živého jazyka aktivní formou. Přirozenou součástí výuky tohoto předmětu je studium reálií frankofonního světa, včetně aktuálního společenského a kulturního dění. Na konci studia žáci dosahují minimální úrovně B1 podle SERR pro jazyky. Francouzština je jazykem diplomatů, hodí se při studiu mnohých dalších jazyků, je to libozvučný a melodický jazyk.