Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Důležité termíny

31. ledna 2024 – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a zveřejnění kritérií

do 20. února 2024 – Podání přihlášek k dennímu studiu 

12. dubna 2024 (1. termín) a 15. dubna 2024 (2. termín) – jednotné přijímací zkoušky čtyřleté studium

16. dubna 2024 (1. termín) a 17. dubna 2024 (2. termín) – jednotné přijímací zkoušky osmileté studium

29.  dubna 2024 (1. termín) a 30. dubna 2024 (2. termín) – náhradní termín JPZ pro oba obory

15. května 2024 – zveřejnění výsledků 

Kritéria pro přijímací řízení
Podání přihlášky

Přihlášku lze letos podat třemi způsoby:

 1. Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou) v systému DiPSy – Digitální Přihlašovací Systém PREFEROVANÁ VARIANTRA
  Videotutoriál – podání přihlášky elektronicky prostřednictvím bankovní identity
 2. Podáním výpisu vytištěného ze systému DiPSy – Digitální Přihlašovací Systém
  Videotutoriál – podání přihlášky výpisem z elektronického systému (kombinovaná varianta) 
 3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami (popřípadě vytisknutá ze školního systému základní školy)

Všechny tři způsoby jsou podrobně popsané na stránce Přihlášky na střední školy.

Přihláška na naši školu nemusí být potvrzena lékařem. 

Každý žák může na přihlášku uvést tři školy (plus dvě školy s talentovými zkouškami). Pořadí škol na přihlášce musí souhlasit s preferencemi žáka a po 20. únoru už je neměnné. 

Každý žák absolvuje dva pokusy JPZ. Školy, na kterých žák koná JPZ, určí Cermat. Vždy se bude jednat o školu, která je na přihlášce žáka. 

Dokumenty ke stažení
 • Tiskopis přihlášky ke studiu na SŠ – formát pdf nebo editovatelný formulář (pro třetí způsob podání přihlášky), vyplněnou a potvrzenou přihlášku můžete také obdržet vytisknutou ze školního systému na většině základních škol.

 • Hodnocení na vysvědčení – formát pdf nebo editovatelný formulář, tento výpis můžete také obdržet vytisknutý ze školního systému a potvrzený školou na většině základních škol. 

 • Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou o prominutí konání zkoušky z českého jazyka a konání zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce – formát pdf

 • Další informace, tiskopisy a platná legislativa jsou k dispozici na stránkách Přihlášky na střední školy a na stránkách MŠMT – přihlašování na SŠ.