Matematika

Klademe důraz na rozvoj tvořivosti, abstrakce, logických schopností a umění srozumitelné argumentace. Při výuce se zaměřujeme na aktivní osvojení strategie řešení úloh a problémů.

V průběhu studia na příkladech ukazujeme, že matematika nachází uplatnění ve všech oborech lidské činnosti, např. v informatice, fyzice, technice či ekonomii. Významným úkolem matematiky je rozvoj geometrické představivosti, jak v rovině, tak i v prostoru. Pozornost věnujeme také zapojování žáků do různých matematických soutěží. Na předmět matematika navazuje volitelná matematika profesní, který si mohou žáci volit od 3. ročníku. V maturitním ročníku si mohou žáci navíc zvolit seminář z matematiky nebo deskriptivní geometrii.