Anglický jazyk

Monopol školy na výuku angličtiny dávno skončil, studenti ji vstřebávají „za chůze“. My však těmto poznatkům dáváme rámec, ve kterém se mladý člověk cítí sebevědomě a komfortně.

K výuce přistupujeme multioborově – angličtina u nás slouží nejen k dorozumění se, je však i literaturou, zeměpisem, politologií, ekologií, nebo výchovou k občanství. Jsme partnerem Jazykové školy PARK Brno, mnozí naši studenti úspěšně skládají Cambridge Exams. Jezdíme na poznávací zájezdy do Spojeného království, vyrážíme na divadelní představení v angličtině, jsme otevřeni mezinárodním projektům jako je Edison, vysíláme studenty na mezinárodní konference.