Zdeňka Kleinová

1985-1989 SPŠT BRNO – obor textilní výtvarnictví 1989-1994 Univerzita Hradec Králové – obor učitelství 2. a 3. stupeň, aprobace český jazyk – výtvarná výchova 1994-1995 VOŠP a SPgŠ Litomyšl – výuka: český jazyk, výtvarná výchova 1994-1995 ZUŠ Litomyšl – výuka: výtvarná výchova  od 1995 Gymnázium Polička – výuka: český jazyk, výtvarná výchova 2005-2006 Univerzita Palackého Olomouc – program celoživotního vzdělávání – Doplňující vzdělávání učitelů češtiny (2 semestry) 2007 […]

Cesta k Vysoké hře aneb výprava studentů výtvarné výchovy za uměním do Brna

V pátek 15. 2. jsme se v počtu dvaceti studentů vypravili na výtvarnou exkurzi, jejíž náplní byla komentovaná prohlídka výstavy děl významného představitele evropského moderního umění Josefa Šímy v Místodržitelském paláci, doplněná kreativním workshopem. Brněnská expozice nesla název Cesta k Vysoké hře, což je i název umělecké skupiny pařížské avantgardy, jejímž členem byl i výtvarník […]

ZBYŠEK SION – obrazy ze studentských let

Jako učitelka výtvarné výchovy jsem velmi vděčná za vstřícný postoj CBM Polička, se kterým už spoustu let spolupracujeme, jelikož našim studentům umožňuje díky zkušeným průvodcům vnímat výstavy výtvarných děl mnohem intenzivněji, než kdyby si expozice procházeli sami. Nejinak tomu bylo i v případě výstavy raných obrazů Zbyška Siona, poličského rodáka, jehož tvorba vynikla již na […]

NÁVŠTĚVA 70. VÝCHODOČESKÉHO UMĚLECKÉHO SALONU

Minulé úterý jsme v rámci hodin výtvarné výchovy navštívili 70. Východočeský umělecký salon, každoročně pořádaný Centrem Bohuslava Martinů v Poličce. V předchozích letech byly salony zaměřeny na tvorbu absolventů AVU Praha a FaVU VUT Brno. Letošní ročník je však odlišný a my jsme měli jsme možnost zhlédnout to nejlepší, co bylo na uměleckých salonech doposud vystaveno. Zastoupena […]

Barva kolem nás a na počítači (Povídání o problematice barev, jejich reprodukce a dosažení barevné věrnosti… ) – ITSW 06

Datum a čas události:  Pátek, 31. květen 2013 – 16:15 – Sobota, 1. červen 2013 – 7:00 Seminář: Jak měříme barvy? Co jsou to barvové prostory? Co je to Color Management? Dá se docílit toho, abychom měli na monitoru stejné barvy jako při fotografování „v terénu“? A co barvy při tisku? Workshop: Úvod do problematiky Color Managementu v OS Windows s praktickými úlohami: […]

Foto z průběhu ITSW05 – Sazba versus Typografie (Povídání o digitální sazbě, grafice, tvorbě webu, e-knize…)

V noci z 22. na 23. března 2013 se v naší škole konal workshop na téma „SAZBA VERSUS TYPOGRAFIE“. V úvodu nás náš host, grafik pedagogického nakladatelství Prodos Robert Janák, uvedl do problematiky, osvětlil nám základní pojmy a náplň práce typografa a sazeče. V druhé části jsme si již sami tuto činnost prakticky vyzkoušeli a pokusili se navrhnout plakát na letošní Majáles.  Pan přednášející se ukázal jako velmi milý a ve svém oboru […]