Animační workshop

V páteční podvečer (12. 5.) jsme se v poněkud komornější sestavě sešli na našem gymnáziu, abychom se zúčastnili výtvarného workshopu, zaměřeného na animaci.

Pod vedením Klárky Feltlové, naší bývalé studentky a současné studentky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jsme se seznámili s tím, jak se animované filmy dělají a jaké jsou základní principy animace. Následně jsme se pomocí techniky stop motion pokoušeli ve dvojicích vytvořit krátký animovaný film inspirovaný motivy libovolného literárního díla.

S velkým zápalem jsme tvořili až do pozdních nočních hodin. Animování je totiž velmi kreativní činnost – někdo kreslil, maloval, jiný vystřihoval či trhal postavičky a objekty z papíru, Klárka zkušeně kombinovala různé výtvarné techniky. Spousta nápadů, spousta smíchu, výborná atmosféra. Na závěr už jen prezentace krátkých snímků, příjemné povídání o studiu na UTB a možnostech dalšího uplatnění v praxi.

Klári, velký dík za tvůj čas a chuť podělit se s námi o tvé zkušenosti a přejeme ti hodně úspěchů ve studiu. Děkujeme za účast i všem studentům a budeme se těšit příští rok opět na setkání.

Mrkněte na naše výtvory:

Animovaný film 1, Animovaný film 2, Animovaný film 3, Animovaný film 4, Animovaný film 5, Animovaný film 6, Animovaný film 7