Naši studenti lektorovali workshopy na učitelské konferenci Počítač ve škole 2022

V letošním roce proběhnul již 19. ročník konference učitelů Počítač ve škole. Převážná část konference je věnována přednáškám a workshopům, v nichž je možné seznámit se s novinkami a trendy ve využívání digitálních technologií ve výuce. Do programu se zapojují také zástupci výrobců softwaru a počítačové techniky. Stěžejní část ale tvoří vždy vystoupení učitelů z praxe. V letošním roce měli na konferenci v roli přednášejících premiéru dva naši studenti.

Dva workshopy si vyzkoušela vést Lenka Feltlová (studentka sexty). První workshop se věnoval 3D modelování ve výtvarné výchově (3D modelování ve výtvarné výchově snadno a rychle), druhý pak seznámení s možnostmi 3D pera (Tvoříme s 3D perem). Naším dalším přednášejícím byl Kuba Andrlík (student septimy) se svým workshopem o využití mikrokontrolérů a jejich programování při výuce matematiky (Matematika a programování s využitím Arduina). Lenka se ještě zúčastnila se svým modelem prasátka (vytvořeného pomocí 3D pera) výstavky výrobků. Oba naše přednášející překvapil velký zájem učitelů o jejich témata – na jejich workshopech bylo takříkajíc narváno.

Vedle vlastních vystoupení se Lenka i Kuba zapojili do dalšího programu, včetně různých debat a diskuzí, společenského večera a samozřejmě také přednášek a workshopů ostatních vystupujících. Nabídka byla opravdu pestrá…

Na závěr nezbývá než poděkovat našim studentům, že šíří mezi učiteli zajímavá témata a pomáhají tak popostrčit naše školství v oblasti využívání digitálních technologií zase o kousíček kupředu.