Foto z průběhu ITSW05 – Sazba versus Typografie (Povídání o digitální sazbě, grafice, tvorbě webu, e-knize…)

V noci z 22. na 23. března 2013 se v naší škole konal workshop na téma „SAZBA VERSUS TYPOGRAFIE“. V úvodu nás náš host, grafik pedagogického nakladatelství Prodos Robert Janák, uvedl do problematiky, osvětlil nám základní pojmy a náplň práce typografa a sazeče. V druhé části jsme si již sami tuto činnost prakticky vyzkoušeli a pokusili se navrhnout plakát na letošní Majáles.  Pan přednášející se ukázal jako velmi milý a ve svém oboru zdatný člověk. Neúnavně se nám po celou noc věnoval a rozdávala rady. Nakonec naše práce zhodnotil okem profesionála. Společně jsme vybrali ty nejpovedenější a výhercům byla přislíbena zajímavá odměna. Unavení, ale spokojení sami se sebou jsme se pozdě v noci rozloučili a šli na kutě.
Eliška SlezákováVeronika Bobková, septima