Cesta k Vysoké hře aneb výprava studentů výtvarné výchovy za uměním do Brna

V pátek 15. 2. jsme se v počtu dvaceti studentů vypravili na výtvarnou exkurzi, jejíž náplní byla komentovaná prohlídka výstavy děl významného představitele evropského moderního umění Josefa Šímy v Místodržitelském paláci, doplněná kreativním workshopem. Brněnská expozice nesla název Cesta k Vysoké hře, což je i název umělecké skupiny pařížské avantgardy, jejímž členem byl i výtvarník Josef Šíma. Díky výbornému výkladu lektorky Michaely Gerichové jsme se dozvěděli o autorově umělecké dráze, o jeho inspiraci například technickými vynálezy, mytologickými symboly či podvědomými vizemi. Pokusili jsme se rovněž o parafrázi jednoho z autorových děl.

Následovala prohlídka expozic v Pražákově paláci s názvem Art is Here.

Pomocí pracovních listů jsme postupně objevovali kouzlo moderního a současného umění, dozvěděli se, jak a proč na začátku minulého století vznikly avantgardní směry, jaké jsou znaky současného umění a kdo všechno je považován za významného umělce 20. století. Studenti asi nejvíce ocenili (a pořádně vyzkoušeli) dominantu celého výstavního prostoru – kovovou skluzavku, propojující jednotlivá patra. Na závěr nás čekalo překvapení v podobě vystaveného tatraplánu, upraveného v 80. letech pro legendární divadelní hru Ananas v režii J.A. Pitínského.

Náladu nám sice trošku pokazilo dvouhodinové zpoždění, zaviněné technickou závadou na autobuse, přesto ale doufáme, že si studenti exkurzi užili. Tímto zveme případné zájemce na červnovou prohlídku moderní architektury v Litomyšli.

Z. Kleinová, I. Kozáková