ZBYŠEK SION – obrazy ze studentských let

Jako učitelka výtvarné výchovy jsem velmi vděčná za vstřícný postoj CBM Polička, se kterým už spoustu let spolupracujeme, jelikož našim studentům umožňuje díky zkušeným průvodcům vnímat výstavy výtvarných děl mnohem intenzivněji, než kdyby si expozice procházeli sami.
Nejinak tomu bylo i v případě výstavy raných obrazů Zbyška Siona, poličského rodáka, jehož tvorba vynikla již na studiích nad dobový průměr a dodnes je mimořádně ceněná nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

Děkuji i jménem našich žáků a studentů za zdařilý motivační rozhovor, výklad, samostatnou a skupinovou práci a výborný závěrečný workshop.

Zdenka Kleinová

Teď už nechme mluvit samotné studenty:

Formou interaktivní přednášky jsme byli poučeni o třech stádiích tvorby Zbyška Siona.  Zážitkem bylo i několikavteřinové setkání se samotným umělcem, který prošel chodbou v momentě výkladu o jeho obraze zvaném „Jazz“.  

J. Dubják

Díla, která autor maloval v době, kdy se připravoval na přijímačky, se mi líbila více než ta, která tvořil potom. Zbyšek je velmi šikovný, jeho rané obrazy mají skvělý nápad, ale velký fanoušek abstraktních maleb nejsem.

Š. Kučerová

Pastvou pro oči bylo zátiší se svou měnící se barevností a zajímavým vrstvením. Část výstavy byla věnována portrétům a autoportrétům. Zaměřili jsme se také na abstrakci. Podrobně jsme zkoumali, jaké materiály na vrstvení malíř použil. A nakonec jsme si sami mohli udělat vlastní abstrakci se vším všudy. Tuto výstavu shledávám jako velmi povedenou.

A. Pallová

Nejvíce mě zaujaly obrazy krajin a zátiší ze studentských let. Více se mi také líbily realistické obrazy ze života – byly barevné a působily vesele, oproti abstraktním, které byly obtížně čitelné.

M. Kršková

Přišlo mi velice zajímavé, jak se jeho technika po letech měnila – od portrétů až po abstrakce. Ráda bych se o něm dozvěděla více.

N. Grubhofferová

I přesto, že se o umění moc nezajímám, tvorba Zbyška Siona mě zaujala. Zejména zátiší a portréty mě naprosto uchvátily. Jsem ráda, že se i tak malé město, jako je Polička, může pyšnit nejen velmi známým hudebním skladatelem, ale i dobrým výtvarníkem. Výstava pro mě byla zábavná a přínosná.

E. Benešová

Výstava se mi moc líbila, nejvíc mě zaujala zátiší, kde krásně využíval spoustu barev nebo jednu v různých odstínech. Doufám, že tady bude mít Z. Sion další výstavu a my se na ni půjdeme podívat.

K.  Dědičová