Anežka Vargová první v okresním kole olympiády z češtiny

V pondělí 28. března se na svitavské obchodní akademii uskutečnilo okresní kolo olympiády z českého jazyka kategorie středních škol, do kterého jsme vyslali velmi silnou dvojici – Anežku Vargovou (3.A) a Anetu Kastnerovou (7.P). Jejich konkurenty byli studenti a studentky z gymnázií ve Svitavách a Jevíčku, ze svitavské obchodní akademie, vojenské školy v Moravské Třebové a litomyšlské pedagogické školy. Anežka […]

SLOUPEK VERSUS GLOSA

V pátek 5. listopadu jsme se, studenti 3.A a část studentů z 2.A, zúčastnili projektového dne mimo školu v Brně.

Celostátní literárně historická a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ a SŠ Komenský a my

V období, kdy si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského, proběhlo formou videokonference slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Komenský a my. 1. místo v literární části soutěže v kategorii B získala se svou prací na téma „Škola neškola, aneb co mi dala a co vzala distanční výuka“ Miriam Kašparová ze sekundy. Její práce byla v této kategorii zároveň ohodnocena jako nejlepší literární práce. Společně s Miriam získala Cenu pedagogovi i paní učitelka Jana Feltlová. Blahopřejeme!

Český jazyk

Český jazyk a literatura v primě až kvartě oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázia Vyučovací předmět vede k rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení, jeho význam spočívá v prohlubování vyjadřovacích a komunikačních schopností a dovedností. Žáci se učí ovládnout nejen jazyk sám, ale především principy jeho užívání v různých komunikačních situacích, a […]