Jana Galgociová

Studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk a literatura – dějepis jsem ukončila v roce 1991 na Masarykově univerzitě v Brně státní zkouškou, v té době jsem už učila na svém prvním a doposud jediném působišti, na Gymnáziu v Poličce. Své vzdělání si průběžně rozšiřuji, podstatněji jsem se zaměřila na dvě priority, které s humanitními obory souvisejí – na diagnostiku specifických poruch učení (semestrální studium kurzu pro nápravce specifických poruch učení […]

Zdeňka Kleinová

1985-1989 SPŠT BRNO – obor textilní výtvarnictví 1989-1994 Univerzita Hradec Králové – obor učitelství 2. a 3. stupeň, aprobace český jazyk – výtvarná výchova 1994-1995 VOŠP a SPgŠ Litomyšl – výuka: český jazyk, výtvarná výchova 1994-1995 ZUŠ Litomyšl – výuka: výtvarná výchova  od 1995 Gymnázium Polička – výuka: český jazyk, výtvarná výchova 2005-2006 Univerzita Palackého Olomouc – program celoživotního vzdělávání – Doplňující vzdělávání učitelů češtiny (2 semestry) 2007 […]

Taková normální online výuka

Fejeton Báry Štaudové z 2.A

Občas mám takový senže nám shořela škola a my měli prázdniny. Nosen se víceméně splniljen se místo ohně šíří koronavirus. Když jsme přecházeli na distanční výukujásali jsmebylo to totiž něco nového. Jenže pak se ze dvou týdnů staly dva měsíce a my zjistiliže to taková sláva není. Vlastně je to úplně stejné jako sezení v lavici styl kapusta na záhoně. A když slova a osobní kontakt nahradí klávesnice a smajlícinení divuže z toho někteří začnou blbnout.

Učíme se psát dopisy

Primáni jsou sice nejmladší studenti na naší škole, přesto se zajímají o události kolem nás. Jsou všímaví a empatičtí. Přečtěte si, jak v dopise, který jsme se učili psát v hodinách českého jazyka, vyjádřili pochopení a poděkování zdravotníkům, kteří statečně čelí koronavirové pandemii. Zde Jednou z variant dopisu je i otevřený dopis. Primáni si vyzkoušeli napsat i tuto […]

Oblastní kolo přehlídky dětských recitátorů

4. března 2020 proběhlo v Centru Bohuslava Martinů v Poličce oblastní kolo přehlídky dětských recitátorů. Soutěže ve 3. a 4. kategorii se zúčastnily Vanda Klusoňová, Rút Tenglerová a Dana Kuttelwascherová. 1. místo ve 4. kategorii s textem Pavla Brycze Anděl, který zradil svého člověka obsadila Dana Kuttelwascherová. Děvčatům děkujeme za reprezentaci školy a Daně přejeme […]

Úspěch Kláry Pallové a Anežky Vargové ve školním kole olympiády z ČJ

Školní kolo olympiády z ČJ  II. kategorie se konalo jako každoročně na sklonku minulého kalendářního roku a zúčastnilo se ho 21 studentů starších ročníků. Všichni soutěžící absolvovali tradičně dvě části – jazykovou a slohovou, z nichž tentokrát budila poněkud rozpaky část slohová, jelikož její zadání znělo: Co všechno umí podzim, tudíž sváděla k prvoplánovému líčení plnému klišé a banalit. […]

BRNO!!!

Ochutnat zelený ječmen, promluvit s „četníkem z Humoresek“ Zdeňkem Junákem, zablbnout si před kamerou České televize a poslechnout si, jak by mohla znít homosexuální sado-maso  párty v železné kouli.  Jak jistě budete souhlasit (ač možná s pozdviženým  obočím), tohle se většinou během dvou dní poštěstí málokomu. A jelikož gymnázium má nabízet nejen všeobecné vzdělání, ale i všeobecný […]

Krajskou soutěž o nejlepší studentskou esej vyhrála Andrea Marešová

Stalo se už tak trochu tradicí, že se studenti našeho gymnázia účastní různých soutěží zaměřených na nejtěžší slohový útvar – argumentační esej. Nejinak tomu bylo i letošním roce, kdy Andrea Marešová, studentka 4. ročníku, zaslala svoji esej na téma: Je náboženství nepostradatelnou součástí lidského života, nebo se bez něj můžeme obejít? na Katedru filozofie Univerzity […]

Andrea Marešová druhá v okresním kole olympiády v českém jazyce

V úterý 29. ledna se ve Svitavách uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Tradičně se soutěží ve dvou kategoriích. První je určená studentům 8. a 9. tříd ZŠ a paralelních tříd gymnázia a druhá studentům středních škol bez rozdílu věku. Ze školního kola, které se na našem gymnáziu konalo již na přelomu listopadu a prosince, postoupili […]