Úspěch v celostátní soutěži

V roce 2022, kdy si připomínáme 430. výročí narození Jana Ámose Komenského, se uskutečnil již 20. ročník celostátní literárně historické a výtvarné soutěže Komenský a my, která se snaží přispět k šíření myšlenkového odkazu Komenského života a díla.

Terciánka Miriam Kašparová měřila své síly v literárně historické části soutěže, tzn. ve svém volném čase studovala po několik týdnů informace o životě a díle velkého pedagoga a myslitele a poté se ve své práci zamýšlela nad otázkou: „Proč byl J. A. Komenský velkou osobností našich dějin?“

Poté byla pozvána do Brandýsa nad Orlicí, na bývalé panství Karla staršího ze Žerotína, ochránce a mecenáše Jednoty bratrské. Zde se kromě zajímavého poznávacího programu účastnila i znalostního testu zaměřeného obdobně.

Do Poličky odjížděla Miriam se dvěma diplomy svědčícími o jejím velkém úspěchu. Na jednom z nich bylo napsáno, že její literární práce byla v rámci kategorie B ohodnocena jako nejlepší. Ve znalostním testu Miriam obsadila 3. místo.

K vynikajícímu úspěchu Miriam blahopřejeme!