Juvenes Translatores aneb jak si vedli naši překladatelé v evropské konkurenci

B. Říhová, E. Navrátilová, N. Kysilková, A. Mach a D. Prchal – překlady těchto pěti studentů byly vybrány učiteli cizích jazyků a češtiny jako postupové práce do mezinárodního kola soutěže Juvenes Translatores. Letos měla naše škola poprvé štěstí a byla vylosována spolu s dalšími 20 školami z ČR do tohoto mezinárodního klání, ze kterého vzejde každoročně jeden vítězný překlad z každé země EU.

Vítězný překlad letošního roku pochází sice z jednoho pražského gymnázia, ale vynikajícího úspěchu dosáhla B. Říhová z 2. A. Odborná porota složená z profesionálních překladatelů a spisovatelů uděluje také čestná uznání studentům, jejichž překlady je upoutaly svými nespornými kvalitami. Bára byla jediná z celkového počtu přibližně 100 studentů z ČR, komu bylo toto čestné uznání uděleno.

Porotce její překlad velmi zaujal a ocenil plynulost a celkovou kvalitu jazyka slovy: „Původní anglický text byl letos neobyčejně náročný. Nebyl vůbec snadný k uchopení a bylo nutné číst mezi řádky a znát souvislosti. Text skrýval pro českého překladatele řadu stylistických a lexikálních výzev, zejména idiomatických. Navzdory chybám bylo na oceněném překladu mnoho pozitivního. Vaše řešení byla nesmírně kreativní, a to, jak jste přeložila text písně, bylo prostě báječné. Blahopřeji!“

A Báře blahopřejeme i my a přejeme jí i ostatním zúčastněným studentům další překladatelské výzvy a úspěchy.