Být na chvíli zoologem

Už se stalo tradicí, že v průběhu dubna a května si vybrané třídy mohou vyzkoušet některé metody používané výzkumníky v terénu. Atraktivní je zejména odchyt a kroužkování ptáků, ale žáci si vyzkouší i metody lovu vodních bezobratlých, pozorování života v dutinách stromů kamerou nebo pasti pro drobné obratlovce. Vše probíhá prakticky a žáci si postaví […]

Pakobylky

Studentka druhého ročníku Kačka Olšánová iniciovala založení chovu pakobylek na našem gymnáziu.

„Pod pokličkou vědy“ s FyBiChem

Contipro 2023

V pondělí 18. září jsme my, zájemci o biologii, chemii či fyziku, měli opět po roce příležitost navštívit firmu Contipro v Dolní Dobrouči…

Zoologická exkurze v parku

V květnu měli studenti sekundy, druhého ročníku a sexty možnost prožít zoologickou exkurzi v nedalekém městském parku.

Do Liboháje za jarním aspektem

Prima v rámci laboratorní techniky navštívila Liboháj s květenou jarního aspektu. Cílem nebylo jen pozorovat typické jarní květiny, ale hlavně pozorování rozdílů v květeně na různých stanovištích. Žáci na třech stanovištích měřili teplotu půdy, nasycení vodou a míru osvětlení a přidávali k tomu květiny, které na daných stanovištích rostou. Cílem je jednoduché ekologické pozorování, jak […]

S vodou do pouště

Před dvěma týdny jsme s panem učitelem Tišlem vyrazili do hlavního města Kataru, Dauhá.

PTÁCI V AKCI

Pod záštitou Městského muzea v Poličce se v sobotu 18. března 2023 konala akce Ptáci v akci.

Primáni si v muzeu užili interaktivní program o ptácích

Primáni se v pondělí zúčastnili interaktivního programu v muzeu v rámci laboratorní techniky. Program přinesl spoustu zajímavých informací a byl i prostor pro kreativitu a samostatné úkoly. Následovat bude práce v laboratoři, kdy se podíváme na některé zajímavosti o ptácích z biologického hlediska a z hlediska fyziky se bude řešit třeba ptačí let.