Pakobylky

Pakobylky jsou drobní živočichové ze třídy hmyzu, dále zařazené do řádu strašilek. Jsou to nenároční živočichové se spíše noční aktivitou. Pakobylky vypadají jako drobné větvičky. Studentka druhého ročníku Kačka Olšánová iniciovala založení chovu pakobylek na našem gymnáziu. Kačka má kolem sebe tým pomocníků, kteří se o pakobylky starají. Studenti založili insektárium v učebně biologie.

Prosím, nesahejte na ně, pokud nemáte svolení. Neotvírejte víko, pokud nemáte svolení, jinak uteču ani nevíte jak, ale zpátky už se nevrátí :).

Neváhejte se s nimi seznámit!