Jak druháci objevovali

Nedávná dvouhodinovka laboratorního cvičení ve druhém ročníku byla věnována pitvě ryby. Studenti prokázali svoji zručnost a ověřili si znalosti o rybách. Šikovní studenti se dostali s lehkostí do útrob plotice, prohlédli si jednotlivé orgány, vypreparovali srdce, žaberní oblouk či čočku z oka. U většiny ryb studenti rozpoznali jednoduše pohlaví, až na jednu rybku, která byla pohlaví neidentifikovatelného … jak uvedli vedoucí pitvy – bezpohlavní. Poděkování patří panu Konopáskovi, který ryby pro studenty nachytal. A přestože to nebylo pro slabé povahy, pitva se ve všech případech zdařila!