Být na chvíli zoologem

Už se stalo tradicí, že v průběhu dubna a května si vybrané třídy mohou vyzkoušet některé metody používané výzkumníky v terénu. Atraktivní je zejména odchyt a kroužkování ptáků, ale žáci si vyzkouší i metody lovu vodních bezobratlých, pozorování života v dutinách stromů kamerou nebo pasti pro drobné obratlovce. Vše probíhá prakticky a žáci si postaví vlastní síť k odchytu ptáků, položí vlastní past či odloví zástupce bezobratlých, žijících v Synském rybníce.

Akcí žáky provádí zkušený zoolog svitavského muzea Jakub Vrána.