Zoologická exkurze v parku

V květnu měli studenti sekundy, druhého ročníku a sexty možnost prožít zoologickou exkurzi v nedalekém městském parku. Pod vedením zkušeného zoologa Mgr. Jakuba Vrány mohli studenti pozorovat ptáky zachycené v síti, kteří byli následné okroužkováni a vypuštěni. Jednalo se spíše o menší pěvce jako např. sedmihlásek, pěnice, sýkora, zvonek nebo náš nejmenší pták králíček. Trochu náhodou se do sítě na menší pěvce zamotala i zvědavá kavka. Dalším neméně zajímavým pozorováním byla fauna rybníka, kde studenti našli larvy chrostíků, drobné korýše, kroužkovce nebo např. pijavice. Studenti si vyzkoušeli i práci se sítí na pozemní i létavý hmyz. Tak si třeba studenti při příští procházce parkem vzpomenou na zajímavé bádání, které zažili! 😊