24. 5. – pozvání do Ležáků

V letošním roce si připomínáme 80. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, zničení vsí Lidice a Ležáky, kruté zacházení s osudy jejich obyvatel. I proto se v úterý 24. 5. vydáváme na odpolední exkurzi do Památníku Ležáky – zúčastněné čeká prohlídka tohoto místa, workshop a filmový dokument. Výuka pro zúčastněné studenty končí 5. […]

Dějepisná olympiáda

Dne 26. ledna 2022 se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Tohoto kola se zúčastnilo 10 studentů nižšího a 11 studentů vyššího gymnázia. Do vyššího kola soutěže postupovali vždy první dva za svou kategorii, kde velmi úspěšně naši školu reprezentovali. V okresním kole, které se konalo ve Svitavách 22. března, jsme totiž obsadili v obou kategoriích 2. a […]

Proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády.

V prvním únorovém týdnu se na naší škole konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Vzhledem ke složité covidové situaci proběhla soutěž poněkud netradičně-kombinací prezenční a online podoby.   Vítězem kategorie I (základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií) se stal Štěpán Jandl ze sekundy, druhou příčku obsadila Tereza Dvořáková z kvarty a třetí Miriam Kašparová z tercie. Kategorii středních […]

Všednodennost normalizace – online přednáška prof. Michala Stehlíka

Srdečně zveme na přednášku historika prof. Michala Stehlíka. Přednáška s názvem „Všednodennost normalizace“, ve které prof. Stehlík přiblíží běžný život v období 1971 – 1985, se uskuteční ve středu 9. února 2022 od 18:00 online. Přednášku budete moci online i ze záznamu sledovat na našem Youtube kanále.

Dějepis

Předmět dějepis patří do vzdělávací oblasti „Člověk a společnost“ definované rámcovým vzdělávacím programem pro gymnaziální vzdělávání.  Cílem předmětu je získávat a prohlubovat znalosti historie vlastního národa v kontextu s dějinami Evropy, orientovat se v širších souvislostech, propojovat získané znalosti a aplikovat historické poznatky do současného života. Předmět pomáhá studentům utvářet základní mravní hodnoty a vlastenecké […]

Jana Galgociová

Studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk a literatura – dějepis jsem ukončila v roce 1991 na Masarykově univerzitě v Brně státní zkouškou, v té době jsem už učila na svém prvním a doposud jediném působišti, na Gymnáziu v Poličce. Své vzdělání si průběžně rozšiřuji, podstatněji jsem se zaměřila na dvě priority, které s humanitními obory souvisejí – na diagnostiku specifických poruch učení (semestrální studium kurzu pro nápravce specifických poruch učení […]

Michael Krška

V roce 2006 jsem ukončil studium na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové obor dějepis – matematika. V letech 2004 – 2007 jsem na stejné škole absolvoval rozšiřující studium učitelství zeměpisu. Na poličském gymnáziu pracuji od roku 2008, v současné době vyučuji dějepis, profesní dějepis, matematiku a zeměpis.