Exkurze profesních předmětů v Brně

Ve středu 30. listopadu 2022 vyrazila skupina profesních geografů a dějepisců třetích ročníků se svými učiteli na exkurzi do Brna. Cestou přes Nové Město na Moravě absolvovali exkurzi v podniku Kästle Ski. Tato firma vyrábí běžecké lyže, je spíše známá pod starším pojmenováním Sporten.

Večerní návštěva divadelního představení v brněnské Redutě Ztížená možnost soustředění od Václava Havla byla studenty označena za nejlepší část celého programu.

Čtvrteční dopoledne bylo pro obě skupiny společné. Zaujala beseda s pracovníkem brněnského informačního centra, která musela zbořit zažitou představu, že informační centrum nabízí jen letáky pro návštěvníky. Následně všichni studenti navštívili Löw-Beer vilu, starší sestru světoznámé vily Tugendhat. Odpolední program strávili geografové v Laboratoři geo-informatiky na Masarykově univerzitě, dějepisci pak navštívili výstavu v Moravském zemském muzeu, kryptu u Svatého Jakuba i katedrálu na Petrově.

Celou exkurzi rámovalo pěkné, i když chladné počasí, které přispělo k příjemnému strávení všech připravených aktivit.