Příběhy našich sousedů

Ve čtvrtek 30. listopadu se v aule našeho gymnázia uskutečnila slavnostní přehlídka závěrečných prací projektu Příběhy našich sousedů. Svoje prezentace představily poličské veřejnosti tři týmy gymnázia a dva týmy sousední Masarykovy základní školy. Příběhy našich sousedů je projekt organizovaný Pamětí národa. Jeho smyslem je zmapování a uchování životních příběhů obyčejných lidí, které by neměly zůstat zapomenuty. Všechny tři gymnaziální týmy si vybraly jako pamětníka svého prarodiče. Výstupem byly i dvě rozhlasové reportáže. Marie Biberlová vzpomínala na druhou světovou válku v Kamenci, Jan Uhlíř pak vyprávěl rodinnou historii spojenou s mlýnem v Ubušínku. Třetí tým velmi originálně ztvárnil příběh svého pamětníka Vladimíra Jílka; vytvořil totiž deskovou hru, kterou přítomným hostům v aule představil.

Velmi oceňujeme práci našich studentů, kteří se do projektu zapojili. Projektu se věnovali již od jarních měsíců nad rámec svých školních povinností a jejich závěrečné práce byly skvělé.

Velký dík patří také koordinátorce projektu paní Haně Vondrové, která týmy odborně vedla a poskytovala jim neocenitelné rady.

Na závěr děkujeme i septimánům Tomáši Pospíšilovi a Vojtovi Jílkovi, kteří nás podvečerem zvesela provedli.

Pokud si chcete příběhy našich studentů a jejich pamětníků poslechnout, naleznete je v přiloženém odkazu Příběhy našich sousedů