Všednodennost normalizace – online přednáška prof. Michala Stehlíka

Srdečně zveme na přednášku historika prof. Michala Stehlíka. Přednáška s názvem „Všednodennost normalizace“, ve které prof. Stehlík přiblíží běžný život v období 1971 – 1985, se uskuteční ve středu 9. února 2022 od 18:00 online. Přednášku budete moci online i ze záznamu sledovat na našem Youtube kanále.

Dějepis

Předmět dějepis patří do vzdělávací oblasti „Člověk a společnost“ definované rámcovým vzdělávacím programem pro gymnaziální vzdělávání.  Cílem předmětu je získávat a prohlubovat znalosti historie vlastního národa v kontextu s dějinami Evropy, orientovat se v širších souvislostech, propojovat získané znalosti a aplikovat historické poznatky do současného života. Předmět pomáhá studentům utvářet základní mravní hodnoty a vlastenecké […]

Jana Galgociová

Studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk a literatura – dějepis jsem ukončila v roce 1991 na Masarykově univerzitě v Brně státní zkouškou, v té době jsem už učila na svém prvním a doposud jediném působišti, na Gymnáziu v Poličce. Své vzdělání si průběžně rozšiřuji, podstatněji jsem se zaměřila na dvě priority, které s humanitními obory souvisejí – na diagnostiku specifických poruch učení (semestrální studium kurzu pro nápravce specifických poruch učení […]

Michael Krška

V roce 2006 jsem ukončil studium na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové obor dějepis – matematika. V letech 2004 – 2007 jsem na stejné škole absolvoval rozšiřující studium učitelství zeměpisu. Na poličském gymnáziu pracuji od roku 2008, v současné době vyučuji dějepis, profesní dějepis, matematiku a zeměpis.

Babické vraždy 1951

V roce 1951 byli v Babicích na Moravsko-budějovicku zastřeleni tři místní komunisté. Tyto vraždy se staly záminkou k procesu, při němž bylo popraveni jedenáct lidí, a celková výše trestů byla v součtu 1375 let odnětí svobody. Náš host – historik prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. – bude o babickém procesu přednášet v úterý 26. ledna […]

Slosování školní dějepisné soutěže

 Dne 27. 11. 2020 se uskutečnilo slosování účastníků historického projektu "28. 10.: Den vzniku Československé republiky". Výherci v I. kategorii se stali Mikuláš Dolejš (1.P), Sára Vraspírová (1.P) a Vojtěch Jílek (4.P). Ve II. kategorii byli vylosování Kateřina Kusá (1.A), Lucie Kysilková (2.A) a Matěj Doležal (6.P). Výhercům gratuluji a děkuji všem, kteří se podíleli na […]

Věda humanitní versus věda technická

Dne 19. 10. 2020 se uskutečnila on-line beseda s panem doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., ředitelem Muzea východních Čech v Hradci Králové na téma Dějepis a informatika – že to nejde dohromady? Během dvou vyučovacích hodin nás pan Grulich seznámil s tím, jak informatika a výpočetní technika pomáhá pracovníkům muzea s archivací sbírek, simulací dávných jevů […]

Pamatuj!

V pátek 6. 3. 2020 se připojujeme k celonárodní akci, jejímž cílem je připomenout si největší hromadnou vraždu československých Židů v noci z 8. na 9. března 1944 v Osvětimi-Birkenau. "Připomeneme si tak osudy našich spoluobčanů ovlivněné obrovskou rasovou nenávistí, antisemitismem a xenofobií, davově patologickými jevy, které hrozí vždy probublat na povrch a ujmout se […]