Téma, o kterém se nemluví

V úterý 4. října se nám naskytla příležitost účastnit se přednášky Mgr. Jana Blažka „Odsunuté děti“

Připomínka 80. výročí atentátu na Heydricha

Ve čtvrtek 9. června 2022 přivítáme na naší škole historika prof. Michala Stehlíka, který je veřejnosti znám mj. podcastem Přepište dějiny. Téma besedy jsme nazvali Paravýsadky-osudy hrdinů a zrádců. Nejprve se pan profesor setká v 12:40 s našimi studenty v aule gymnázia a v 17 hodin se na stejném místě uskuteční beseda pro veřejnost, na kterou vás […]

24. 5. – pozvání do Ležáků

V letošním roce si připomínáme 80. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, zničení vsí Lidice a Ležáky, kruté zacházení s osudy jejich obyvatel.

Dějepisná olympiáda

Dne 26. ledna 2022 se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Tohoto kola se zúčastnilo 10 studentů nižšího a 11 studentů vyššího gymnázia. Do vyššího kola soutěže postupovali vždy první dva za svou kategorii, kde velmi úspěšně naši školu reprezentovali. V okresním kole, které se konalo ve Svitavách 22. března, jsme totiž obsadili v obou kategoriích 2. a […]

Proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády.

V prvním únorovém týdnu se na naší škole konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Vzhledem ke složité covidové situaci proběhla soutěž poněkud netradičně-kombinací prezenční a online podoby.   Vítězem kategorie I (základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií) se stal Štěpán Jandl ze sekundy, druhou příčku obsadila Tereza Dvořáková z kvarty a třetí Miriam Kašparová z tercie. Kategorii středních […]

Všednodennost normalizace – online přednáška prof. Michala Stehlíka

Srdečně zveme na přednášku historika prof. Michala Stehlíka. Přednáška s názvem „Všednodennost normalizace“, ve které prof. Stehlík přiblíží běžný život v období 1971 – 1985, se uskuteční ve středu 9. února 2022 od 18:00 online. Přednášku budete moci online i ze záznamu sledovat na našem Youtube kanále.

Dějepis

Předmět dějepis patří do vzdělávací oblasti „Člověk a společnost“ definované rámcovým vzdělávacím programem pro gymnaziální vzdělávání.  Cílem předmětu je získávat a prohlubovat znalosti historie vlastního národa v kontextu s dějinami Evropy, orientovat se v širších souvislostech, propojovat získané znalosti a aplikovat historické poznatky do současného života. Předmět pomáhá studentům utvářet základní mravní hodnoty a vlastenecké […]

Michael Krška

V roce 2006 jsem ukončil studium na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové obor dějepis – matematika. V letech 2004 – 2007 jsem na stejné škole absolvoval rozšiřující studium učitelství zeměpisu. Na poličském gymnáziu pracuji od roku 2008, v současné době vyučuji dějepis, profesní dějepis, matematiku a zeměpis.