Celostátní literárně historická a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ a SŠ Komenský a my

V obdobíkdy si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenskéhoproběhlo formou videokonference slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Komenský a my. 1. místo v literární části soutěže v kategorii B získala se svou prací na téma „Škola neškolaaneb co mi dala a co vzala distanční výuka“ Miriam Kašparová ze sekundy. Její práce byla v této kategorii zároveň ohodnocena jako nejlepší literární práce. Společně s Miriam získala Cenu pedagogovi i paní učitelka Jana Feltlová. Blahopřejeme!