SPACE POL – tým soutěže ESERO CanSat se představuje…

Jsme studenti poličského gymnázia a chtěli bychom Vás seznámit s naším soutěžním projektemkterý již delší dobu připravujeme. Jak to začalo? V prosinci minulého roku jsme se přihlásili do mezinárodní soutěže ESERO CanSat. Jedná se o soutěž pro studentské týmyjejímž cílem je sestrojitnaprogramovat a prezentovat miniaturní satelit či sondu. V rámci konstrukce satelitu je třeba dbát celé řady omezení (např. hmotnostní a rozměrové limitycenové omezení…). Sestavený satelit je v průběhu soutěžní „mise“ vynesen dronem 500 až 1500 metrů nad zem. Po vypuštění musí regulovat svůj pád pomocí padákuvrtule či jiných prostředků a měřit meteorologická data (teplota vzduchutlak…).

Celá soutěž je rozdělena do dvou misíprimární a sekundární. Primární mise zahrnuje meteorologická měření a bezdrátovou datovou komunikaci se základnou na zemi. Sekundární misi si každý tým volí samostatně. My jsme se rozhodli pro řízený pohyb našeho satelitu po zemidoplněný schopností pořizovat a odesílat fotografie okolí ve dvou variantách – ve viditelném a v infračerveném spektru. Chtěli bychom poděkovat naší škole za poskytnuté prostory a vybaveníAeroklubu Polička za poskytnutí látky ze starého padáku a našemu hlavnímu sponzorovicož jsou Poličské Strojírnya.sdíky nimž jsme se mohli tohoto projektu zúčastnit a získat tak mnoho nových znalostí a zkušeností. Mentory z řad našich pedagogů nám jsou: Tomáš FeltlMiroslav Jílek a Miroslav Bartoš.

Zdraví Vás tým SPACE POL
Jakub AndrlíkAleš JílekEliška LorencováMichal MrkosKlára KolářováMichal Jílek