Prezentace projektů z fyziky

Během posledních hodin profesní fyziky v pátek 18. 6. se studenti 3. A a septimy pochlubili dosavadními výsledky své dlouhodobé práce na praktických projektech, které prezentovali v učebně a laboratoři fyziky žákům mladších ročníků pomocí vytvořených posterů. (číst dál)

V živé diskuzi se svými spolužáky se tak dělili o zkušenosti získané při hlubším zkoumání tématu, které si vybrali dle svého zájmu v prvním pololetí. Díky dotazům ostatních si také mohli odnést náměty na další vylepšení svých prací, které budou dokončovat ještě v příštím roce.

Všem prezentujícím patří velká pochvala za odvedenou práci a způsob, jakým ji dokázali představit ostatním spolužákům, které viditelně zaujali tím, co vše se jim podařilo zjistit, vyzkoušet a ověřit. Budeme se těšit na dokončené projekty a věříme, že zkušenosti s přípravou, realizací i prezentací takto komplexních prací dobře využijí i ve svém budoucím profesním životě.