Úspěšná reprezentace našich studentů v letošním ročníku biologické olympiády aneb naši biologové se opět neztratili!

V mimořádném období biologická olympiáda pokračovala mimořádným způsobema to jednokolovým celostátním On-line testem. Účastnit se mohli ti soutěžícíkteří absolvovali školní kolo a byli pozváni do kola vyššího.  Soutěžící všech 4 kategorií BiO – ABC i D se testu zúčastnili v jeden den – v neděli 7. června 2020.

Test byl složen z klasických testových otázek (pro kategorii A a B ze všeobecných biologických znalostípro kategorii C a D z obsahu letošního studijního textu na téma Těžký život ve vodě) s nabídnutými možnostmi odpovědí a dále z poznávačky organismů.

Naši školu reprezentovalo celkem 9 studentů a  výbornou zprávou ježe se zhostili úlohy velice dobře. Nejúspěšnějšími ve svých kategoriích byli:

Lucie Kotvová ze sekundy – 4. místo v okrese12. m. v kraji142. m. celostátně

Alena Broklová z kvarty – 1. místo v okrese5. m. v kraji61. m. celostátně

Anežka Vargová z 1. A – 5. místo v kraji64. m. celostátně

Adéla Jílková ze septimy – 6. místo v kraji96. m. celostátně.

Nejlepšího úspěchu dosáhl Jan Tulis ze 4. A – 3. místo v kraji a 14. místo celostátně. Honza se tak kvalifikoval mezi 20 nejúspěšnějších řešitelůbude pokračovat v soutěži na Letním odborném soustředění v Běstviněkde dojde k výběru a přípravě týmu pro Mezinárodní biologickou olympiádu.

Pro všechny účastníky soutěže byl On-line test určitě zajímavou zkušeností. Gratulujeme všem účastníkům k úspěšnému zvládnutí Biologické olympiády a děkujeme za reprezentaci naší  školy.

HonzoTobě děkujeme za opakovanou vzornou reprezentaci školy během Tvého studiapřejeme úspěšné působení na Letním soustředění nejlepších biologů v republice a samozřejmě úspěšné zvládnutí přijímaček na tu VŠkterá je pro Tebe prioritní.