Závislosti, stres a jejich zvládání

V pátek 22. 11. se uskutečnila beseda s PhDr. Evou MaierovouPh.Dkterá je adiktoložkou a tajemnicí Katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci.

Svůj výklad paní doktorka Maierová zaměřila především na faktory vzniku závislostí a vývoj závislostí dle psychosociálního a neurobiologického modelu. Neopomenutelnou součástí se stalo také téma stresucopingufrustrace a psychosomatiky. Na konci výkladové části si každý účastník mohl vyzkoušet psychologický test zaměřený na schopnost vypořádávání se se stresem. Následovala diskuze o výsledcích testu a aktuálních psychologických tématech.                                                                                                         

Přednáška jako celek byla přínosná nejen zájemcům o studium psychologieale i profesním biologůmkterým byly představeny další principy fungování mozku. Věřímže mnoho informací je uplatnitelných v praxi.                    

Paní doktorce Maierové tímto děkujeme za její čas.

Andrea Faltýnková