Jarmila Šťastná

V květnu 1986 jsem ukončila studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze, obor učitelství pro střední školy, aprobační předměty tělesná výchova a německý jazyk. V září 1986 jsem nastoupila na Gymnázium v Poličce, kde pracuji od té doby jako učitelka německého jazyka a tělesné výchovy.

Juvenes Translatores aneb mladí překladatelé

Mezinárodní překladatelská soutěž pro studenty středních škol, kterou vyhlašuje od roku 2007 každoročně Evropská unie, s hlavním cílem podpořit u studentů zájem o studium cizích jazyků. Účastníci překládají text formátu A4 z kteréhokoli z úředních jazyků EU do jakéhokoli jiného úředního jazyka EU. Počet zúčastněných škol je ale limitován, a to podle počtu europoslanců dané země v Evropském parlamentu. […]

Musik!

Studenti 5.P, s kterými jsme během distanční výuky německého jazyka vytvářeli hudební projekty, byli úspěšní! A to nejen v rámci školy, ale obsadili krásná místa v soutěži MUSIK! pořádanou GOETHE ZENTREM PARDUBICE. Všem moc gratulujeme. ES LEBE MUSIK! 1. místo Alena Broklová, 3. místo Anna a Klára Pallovy, 4. místo Dana Kuttelwascherová, 5. místo Klára Machková, Simona […]

Němčina distančně

Potkávat se ve škole se stalo vzácností, a tak se se studenty vzájemně snažíme distanční výuku nějak zpestřit. Máme za sebou práci na několika projektech a nyní se nám podařilo s kvintou a pár studenty z vyšších ročníků zapojit do soutěže, kterou pořádal Goetheinstitut Pardubice. Téma se váže k 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena a studenti […]

Ohlédnutí za podzimními akcemi

23. 10. 2019 – Bautzen Návštěva divadelního představení Ganze Kerle! Třídy 4. P a 5. P 25. 10. 2019 – Filmfest Brno Projektový den mimo školu, návštěva Rakouského institutu a filmového představení  RAUS  v kině Art. Studenti 1. A  (číst dál) 15. 11. 2019 – Projektová výuka Blok „ Jak nám Němci začali revoluci“ v rámci […]

JOB SHADOWING IN DEUTSCHLAND. JETZT GEHT´S LOS!

Když jsem se v neděli 15. 9. 2019 vydala na cestu do hanzovního městečka Korbach, které leží ve spolkové zemi Hesensko, byla jsem plná očekávání. Cesta vlakem proběhla hladce, projela jsem Drážďany, pro které mám slabost, přestoupila v jednom z nejmodernějších a zároveň nejpředimenzovanějších vlakových nádraží v Berlíně a blížila se pomalu, ale jistě kolem Edersee a Diemelsee vstříc […]

Okresní kolo konverzační soutěže v němčině

Ve středu 13. února se konalo na Gymnáziu ve Svitavách okresní kolo konverzační soutěže v němčině. Školního kola se zúčastnilo devět studentů vyššího gymnázia a postup do okresního kola si vybojovali Jaroslav Drašar (3.A) a Aleš Mach (7.P). Deset soutěžících z pěti škol absolvovalo ve Svitavách nejdříve část poslechovou a poté čekal každého z nich rozhovor s tříčlennou porotou. […]

KRAMPUSLAUF, ADVENTMÄRKTE, SALZBERGWERK in HALLEIN und noch mehr … aneb vánoční poznávací zájezd do Rakouska

O půlnoci 30. listopadu nastoupilo 45 účastníků zájezdu do přistaveného autobusu před budovou gymnázia, každý si vybral to nejlepší místo k sezení – vlastně v tuto noční dobu na spaní, a autobus vyjel směrem do Rakouska. Cílem našeho třídenního poznávacího zájezdu byla spolková země Salzbursko. Naším prvním bodem programu po raním příjezdu do Salzburku bylo […]

Parole Kästner

Goethe Zentrum Pardubice pořádá již tradičně na podzim jednodenní zájezd do Německa pro žáky a studenty Pardubického kraje, kteří se učí německy. I naše škola se již podruhé této akce zúčastnila. Ve čtvrtek 1. listopadu odjelo 22 studentů kvinty do Drážďan. Celkem byly z Pardubic vypraveny čtyři autobusy studentů. Na programu byla hra v ulicích […]